Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy.

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach była wyjątkowa, z uwagi na fakt, że rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta 10 października studenci rozpoczęli nowy rok akademicki 2012/2013. Przewodnicząca UTW Wanda Modzelewska powitała gości, wśród których znaleźli się: burmistrz Łap Wiktor Brzosko, dyrektor Biblioteki Józefa Bajda, przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Jadwiga Dworakowska, dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej ks. Andrzej Mikucki i oczywiście studenci. W kilku słowach przybliżyła ideę powstania i rozwoju uniwersytetów oraz wyraziła swoje zadowolenie z tak licznie przybyłej braci studenckiej. O uroczystą oprawę spotkania zadbały „Łapskie Nutki”, które odśpiewały już po raz czwarty pieśń Gaudeamus Igitur , a także inne utwory ku pokrzepieniu serc. Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny pt. „Wolontariat od starożytności do współczesności”, który wygłosił ks. Andrzej Mikucki. Przybliżył on odbiorcom rozwój wolontariatu oraz formy działania Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Zainteresowanie edukacyjną ofertą UTW w Łapach ze strony seniorów nie maleje, a liczba chętnych ciągle rośnie. Tych, co mają otwarty umysł na wiedzę, chcą być zawsze sprawni fizycznie, pragną poznawać ciekawe miejsca, lubią spotykać się i pogawędzić, chcą rozwijać swoje zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami zapraszamy w nasze podwoje.