Wykład mgr psychologii Anny Puchalskiej pt. „Od bezradności do poczucia odpowiedzialności za siebie. – O tym, jak korzystać z życia na każdym jego etapie”

Bezradność jako nieumiejętność radzenia sobie w danej sytuacji może być podyktowana przekonaniem o braku wystarczającej wiedzy do pokonania zaistniałych problemów, brakiem wiary w skuteczność opracowanych przez siebie dróg wyjścia jak i wyuczeniu się bezradności na skutek negatywnych doświadczeń z przeszłości” – tyle na temat bezradności przekazuje nam encyklopedia. Wykład Pani mgr psychologii Anny Puchalskiej dnia 21.11.2012 r.  dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach nie był bynajmniej pesymistyczny, ale tchnął we wszystkie panie dużo optymizmu. Pani Anna przytaczała przykłady i doświadczenia, które definiowały bezradność codziennego życia i bezradność wyuczoną. Dowiedziałyśmy się, że bezradności można się nauczyć a błędy wychowawcze rodziców są właśnie konsekwencją naszej bezradności. Prelegentka przedstawiała metody pokonania bezradności, a także zachęcała do dostrzegania swoich myśli, uczuć i działań oraz trzeźwego patrzenia na świat. Namawiała do świadomego życia i dokonywania rozmyślnych wyborów, dawania sobie prawa do popełniania błędów, akceptowania wszystkich pojawiających się w nas emocji bez surowego traktowania się i ustawicznego upominania. Pani Ania dostała gromkie brawa i zapewnienie słuchaczek o chęci współpracy w przyszłości.