Wykład dr Łukasza Lubicz-Łapińskiego specjalisty OBEP IPN w Białymstoku pt. „Skazywanie i wykonywanie politycznych wyroków kary śmierci w Polsce w latach 1944-1956

 

Komunistyczne władze straciły więcej członków polskiego podziemia niepodległościowego niż niemieckich zbrodniarzy. Były to lata dla Polski szczególnie trudne. Nowy kształt kraju, zarówno w wymiarze geograficznym jak i politycznym zaskakiwał i rozczarowywał wycieńczonych wojną Polaków. Nie wszyscy byli w stanie dostosować się do nowej rzeczywistości. Wielu patriotów podjęło beznadziejną walkę o wolną Polskę bez obcych wpływów. W pierwszych dwunastu powojennych latach w woj. białostockim skazano na śmierć ponad 550 osób, z czego stracono 313, w tym w 1946 r. – ok. 200. Straty były po obu stronach, jednak pamięć jednych była oficjalnie czczona, historia drugich – tłamszona przez oficjalną propagandę – przetrwała tylko w sercach nielicznych. Szczególnym szacunkiem obdarzamy mogiły tych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny. Wiemy jednak, że nie wszyscy bohaterowie naszej historii znaleźli godne miejsce swojego wiecznego wypoczynku. Temat wykładu okazał się intrygujący a studenci łapskiego uniwersytetu będą mieli jeszcze okazję wysłuchać kolejnych wystąpień Pana dr Łukasza Lubisz-Łapińskiego.Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach 12 grudnia 2012r wysłuchali wykładu dr Łukasza Lubicza-Łapińskiego specjalisty OBEP IPN w Białymstoku pt. „Skazywanie i wykonywanie politycznych wyroków kary śmierci w Polsce w latach 1944-1956”. W latach 1944 – 1956 w komunistycznej Polsce zapadło 8 tysięcy wyroków śmierci. Większość z nich została wykonana. Komunistyczne władze straciły więcej członków polskiego podziemia niepodległościowego niż niemieckich zbrodniarzy. Były to lata dla Polski szczególnie trudne. Nowy kształt kraju, zarówno w wymiarze geograficznym jak i politycznym zaskakiwał i rozczarowywał wycieńczonych wojną Polaków. Nie wszyscy byli w stanie dostosować się do nowej rzeczywistości. Wielu patriotów podjęło beznadziejną walkę o wolną Polskę bez obcych wpływów. W pierwszych dwunastu powojennych latach w woj. białostockim skazano na śmierć ponad 550 osób, z czego stracono 313, w tym w 1946 r. – ok. 200. Straty były po obu stronach, jednak pamięć jednych była oficjalnie czczona, historia drugich – tłamszona przez oficjalną propagandę – przetrwała tylko w sercach nielicznych. Szczególnym szacunkiem obdarzamy mogiły tych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny. Wiemy jednak, że nie wszyscy bohaterowie naszej historii znaleźli godne miejsce swojego wiecznego wypoczynku. Temat wykładu okazał się intrygujący a studenci łapskiego uniwersytetu będą mieli jeszcze okazję wysłuchać kolejnych wystąpień Pana dr Łukasza Lubicz-Łapińskiego.

 alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt