Wykład dr Mariusza Maciejczaka na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łapach

 

„Ewolucja wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej z perspektywy rolnika i konsumenta” to temat wykładu przeprowadzonego 15 stycznia 2013 r. w ramach Team Europe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach. Pięćdziesiąt lat temu głównym celem polityki UE w dziedzinie rolnictwa było zapewnienie Europie, wystarczającej ilości pożywienia. Aby osiągnąć ten cel, subwencjonowano produkcję oraz skupowano jej nadwyżki od rolników. Rozwiązania te dziś należą już do przeszłości. Polityka UE w dziedzinie rolnictwa – zwana wspólną polityką rolną (WPR) – gwarantuje, że produkcja żywności idzie w parze z rozwojem gospodarczym społeczności wiejskich i działaniami na rzecz ochrony środowiska (wyzwania związane ze zmianami klimatu, gospodarką wodną, bioenergią i różnorodnością biologiczną). Unijna polityka rolna jest najbardziej zintegrowaną polityką wspólnotową i w związku z tym pochłania dużą część budżetu UE. Obecnie w działaniach UE chodzi przede wszystkim o to, aby umożliwić producentom żywości (zboża, mięsa, przetworów mlecznych, owoców, warzyw i wina): produkowanie bezpiecznej żywności wysokiej jakości w wystarczających ilościach, wnoszenie wkładu w zróżnicowany rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich, spełnianie bardzo wysokich norm związanych z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. Jako że konsumenci przywiązują coraz większą wagę do jakości żywności, UE wprowadziła system dobrowolnego znakowania produktów, który ułatwia dokonywanie świadomych wyborów. Oznakowania te wskazują m.in. na pochodzenie geograficzne, stosowanie tradycyjnych składników lub metod produkcji (również ekologicznych) i pomagają produktom UE wyróżniać się na rynkach światowych. Na zakończenie ciekawego spotkania Pan Mariusz przeprowadził wśród słuchaczy krótki quiz za udział, w którym uczestnicy otrzymali nagrody.

 

alt

 alt

 

 alt

 

alt

 

alt

 

alt