Wykład Pana Pawła Kalisza pracownika Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku pt. „Żołnierze wyklęci i ich oprawcy”.

„Żołnierzami Wyklętymi” zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Temat marcowego wykładu nie był przypadkowy, ponieważ w marcu br. mija właśnie 60 rocznica procesu Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, który odbył się w Łapach 24-26 marca 1953 roku. Kapitan „Huzar” i jego pięciu żołnierzy w pokazowym procesie skazano na karę śmierci. Starannie wyreżyserowany proces stał się narzędziem najbardziej brutalnej komunistycznej propagandy. Żołnierzy Armii Krajowej oskarżano w nim o współpracę z Niemcami, działanie z niskich pobudek. Te obłudne kłamstwa powtarzali później, niemal do czasów nam współczesnych, sprzedajni historycy, literaci i publicyści. Kazimierz Kamieński stracony został 11 X 1953 roku w więzieniu w Białymstoku a miejsce pochówku jest nieznane. O tej, znanej mieszkańcom Łap postaci, ale także innych „Wyklętych” mogliśmy usłyszeć na wykładzie przeprowadzonym przez Pana Pawła Kalisza pracownika Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pt. „Żołnierze wyklęci i ich oprawcy". Historia walki kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” ostatniego podlaskiego komendanta 6 Brygady Wileńskiej AK (1939-1952). Licznie przybyli studenci wysłuchali szeregu nieznanych faktów z życia i walki kpt. „Huzara” i jego oddziału Wykład został urozmaicony projekcją filmu w reżyserii Adama Sikorskiego pt. „Huzar”.

 alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt