Wykład dr Łukasza Lubicz-Łapińskiego specjalisty OBEP IPN w Białymstoku pt „Powstanie Łap i okolicznych miejscowości – XIV – XV w”

Jednym z czterech zaplanowanych na rok akademicki 2012/2013 wykładów przeprowadzonych przez historyków IPN był wykład pt. „Powstanie Łap i okolicznych miejscowości – XIV – XV w”. 10.04.2013 dr Łukasz Lubicz- Łapiński przedstawił historię osadnictwa na terenie Łap i okolic. Legenda wiąże powstanie miasta Łapy ze szlachcicem Łappą herbu Lubicz, który osiadł tutaj w czasie kolonizacji mazowieckiej w XV wieku. Początkowo Łapy stanowiły zaścianek szlachecki. W wyniku powiększania się rodu powstało szereg zaścianków, takich osad jak: Rechy, Brusięta, Barwiki, Korczaki, Pluśniaki, Wągle, Wity, Zięcie, Kosmyki, Łazie, Stryjce, Wojtysze. Niektóre z tych nazw zanikły, a pojawiły się nowe, takie jak: Goździki, Dębowizna, Bociany, Leśniki. Ważnym wydarzeniem dla dalszej historii Łap był rok 1812, kiedy to dwukrotnie przemaszerowały tędy wojska napoleońskie. W czasie powstania styczniowego wiele działań partyzanckich objęło także i te tereny. Wkrótce w wyniku rozrostu wioski powstały osady zlokalizowane na zachodnim i wschodnim brzegu rzeki Narew i po wschodniej stronie traktu Suraż – Płonka. Przez połączenie sześciu zaścianków ( Łapy- Barwiki, Łapy- Leśniki, Łapy- Zięciuki, Łapy- Wity, Łapy- Goździki, Łapy- Bociany) powstały Łapy, które miały charakter osady rolniczej.Licznie przybyli studenci Uniwersytetu wysłuchali szeregu ciekawych informacji z historii powstania Łap, a wykład został urozmaicony prezentacją multimedialną, która graficznie przedstawiała omawiany temat.

alt

alt

alt

 alt