Wieczór poezji religijnej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Dwudziestego trzeciego kwietnia w Publicznej Bibliotece w Łapach odbył się wieczór poezji religijnej, przygotowany i poprowadzony przez sekcję miłośników poezji UTW. Wiara i religia stanowią jeden z najbardziej intymnych i osobistych aspektów życia człowieka. Zwykle nie zastanawiamy się czego wymaga od nas nasza religia. Błogosławieństwa przedstawione przez Jezusa w kazaniu na górze, stanowią zaprzeczenie współczesnej cywilizacji, pędzącej do samozadowolenia, sytości i wygody. Życie wymaga      od nas byśmy zapominali często o zasadach wiary, zastępując ją zewnętrznymi konwencjami. Dlatego też spotkanie studentów na tym wieczorze było refleksją nad swoim życiem, wiarą, nadzieją, nad miłością bliźniego. Pomogły w tym recytowane wiersze, m.in. L. Staffa,             J. Kasprowicza, św. Franciszka, J. Twardowskiego, M. Konopnickiej, W. Bojarskiego, Z. Krasińskiego, T. Staicha oraz wysłuchane pieśni wykonane przez: Eleni, Gepert, Torzewskiego, Cierniewskiego, ks. Pawła, ks. Ceberka, Krajewskiego i in. Wiersze, pieśni   oraz piękne teledyski w trakcie słuchanych pieśni, pozwoliły odczuwać słuchaczkom pozytywne wartości takie jak piękno, dobroć, miłość, odnajdywanie siebie w kontekście ostatecznej ludzkiej egzystencji. Za sprawą treści wierszy i pieśni bardziej odczuwało się nieznaną potęgę, nadającą sens ludzkiemu życiu. Jest to wielka potęga, która sprawia, że owo Życie pełne jest i szczęśliwe. To, że poezja jest świadectwem Innej Rzeczywistości, która kieruje nas ku Bogu, świadczyć mogą łzy wzruszenia pojawiające się na niektórych twarzach w czasie wieczoru.

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt