Studentki łapskiego Uniwersytetu odwiedzają Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach

Na zaproszenie Pani Magdaleny Dworakowskiej - Łukasiuk dyrektor WTZ w Starych Raciborach 24 maja 2013 roku studentki łapskiego Uniwersytetu odwiedziły ten niezwykle potrzebny ośrodek. Warsztaty Terapii Zajęciowej  prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa działają na terenie gminy Sokoły od 2006 roku. Uczęszcza tam 55 osób niepełnosprawnych po 18 roku życia. Terapia zajęciowa odbywa się w pięciu pracowniach tematycznych. Uczestnicy wybierają pracownię w zależności od własnych zainteresowań, uzdolnień oraz możliwości psychofizycznych. Celem rehabilitacji zawodowej jest nabycie przez uczestnika takich umiejętności, które będzie mógł wykorzystać w przyszłej pracy. Uczestniczki wyjazdu odwiedziły pracownie, poznały wychowanków oraz podziwiały wykonane przez nich prace. Pod okiem instruktorek wzięły udział w warsztatach z papieroplastyki, na których próbowały wykonać metodą qullingu laurki na Dzień Matki. Uczestniczyły także w pokazie wyplatania płotków z wikliny. Nasze słuchaczki nie przyjechały do ośrodka z pustymi rękoma. Przywiozły swoje prace wykonane metodą decupage i haftu krzyżykowego, którymi pochwaliły się przed instruktorkami i wychowankami. Zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek oraz występ muzyczny przygotowany przez podopiecznych. Obie te niespodzianki wywołały duże wzruszenie wśród naszych studentek. Wyjazd podobał się bardzo. Panie uznały zgodnie zasadność istnienia i powoływania tego typu ośrodków i wyraziły chęć ponownego przyjazdu.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt