„Czas jest bezcennym darem, danym nam…” – zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łapach.

Oficjalne zakończenie kolejnego roku działalności UTW w Łapach odbyło się 5 czerwca 2013r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy. Wśród zgromadzonych gości, obok słuchaczy UTW, pojawili się między innymi: burmistrzowie Łap Wiktor Brzosko i Krzysztof Gołaszewski, sekretarz gminy Urszula Jabłoński, v-ce dyr SP nr 1 Danuta Roszkowska oraz pracownice biblioteki. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała prezes UTW Wanda Modzelewska. Swoje wystąpienie rozpoczęła sentencją Diogenesa „Wiedza jest dla młodych rozsądkiem, dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą” Podkreśliła, iż przytoczone słowa powinny utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że wykształcenie jest wspaniałą rzeczą, a na naukę nigdy nie jest za późno. Zaakcentowała, iż właśnie temu służyło uczestnictwo słuchaczy w wykładach oraz zajęciach sekcji. Wspólne inspirowanie do korzystania z różnych form aktywności fizycznej i umysłowej było okazją do organizowania własnego czasu i dawało możliwość bycia aktywnym seniorem. W imieniu słuchaczy podziękowała wykładowcom i opiekunom sekcji za realizację tak szczytnej idei, jaką jest Uniwersytet dla ludzi dojrzałych. Wyraziła nadzieję, na jeszcze lepszy, obfitszy, kolejny rok działalności. Obecni na spotkaniu burmistrzowie Łap z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania UTW i życzyli studentom równie aktywnego zaangażowania w kolejnym roku akademickim. W kolejnej części spotkania z wyjątkowo oryginalnym repertuarem wystąpiły uczennice SP nr 1 w Łapach, pod kierownictwem pań nauczycielek Urszuli Dworakowskiej i Ewy Łapińskiej, które zaskoczył wszystkich swoją młodzieńczą pasją i zaangażowaniem tym, co sprawia im przyjemność. Obecni wysłuchali montażu słowno-muzycznego o Wielkim Polaku Papieżu Janie Pawle II. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i zapewnili wszystkich, że z chęcią wystąpią przed słuchaczami jeszcze nie raz. W części nieoficjalnej rozdano przepiękne róże z gustownymi sentencjami. Wszyscy słuchacze ze szczerym uśmiechem przyjmowali z rąk pani prezes te niecodzienne „dyplomy” ukończenia kolejnego roku akademickiego. Podsumowując imprezę Pani prezes przytoczyła kilka nieoficjalnych wyliczeń, z których wynikało, że: „członkowie zarządu UTW w Łapach poświęcili 400 godzin na organizację między innymi: zajęć, posiedzeń, dyżurów, wycieczek i sprawozdań. Licząc tylko 50 zł za godzinę zarobiliśmy ok. 20 000 zł, byliśmy ze sobą 50 dni licząc po 8 godzin dziennie. Bilans nie okazał się symboliczny wręcz przeciwnie. Jesteśmy dumni z tego, że coraz bardziej angażujemy się w działalność UTW, a dzielenie się wszelkimi radami, sugestiami, życzliwymi uśmiechami dowodzą tego, że to, co robimy, robimy dla siebie, a także pokazujemy światu, że przytaczając myśl Asnyka - „…do tych należy jutrzejszy dzień, co nowych łakną zdobyczy: kto się usuwa w ciszę i cień, ten się do żywych nie liczy.” Na zakończenie organizatorzy życzyli zaproszonym gościom udanego urlopu z piękną pogodą, a słuchaczom samych dobrych ocen w indeksach i pięknych wakacji jak również wesołej zabawy na czwartkowym wieczorku tanecznym, który sfinalizuje dwudniowe obchody zakończenia roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łapach.