Uniwersytet Trzeciego Wieku i Biblioteka edukują muzycznie seniorów.

 

 

Od czterech lat przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który w swoich założeniach uwzględnia aktywizację seniorów z miasta i gminy Łapy. Studenci czynnie uczestniczą w różnorodnych zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie. Istniejące sekcje pozwalają studentom poszerzać swoją wiedzę i rozwijać pasje. Ze względu na duże zainteresowanie studentów Sekcją Miłośników Muzyki zdecydowaliśmy się poszerzyć ofertę kulturalną i przystąpiliśmy do Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt pt. „Spotkania z Polihymnią – edukacja muzyczna seniorów” został pozytywnie rozpatrzony i dofinansowany przez MPiPS. Zadanie realizowane będzie od października do grudnia 2013 roku. Beneficjenci uczestniczyć będą: w wykładach o muzyce klasycznej, warsztatach tanecznych, wycieczkach do opery oraz spotkaniu integracyjnym „Z muzyką w tle”. Projekt zakłada edukację muzyczną słuchaczy UTW, integrację i zwiększenie uczestnictwa środowiska seniorów w życiu kulturalnym. Chcielibyśmy, aby realizacja tego działania przyczyniła się do zwiększenia aktywności społecznej osób 60+ i poszerzyła liczbę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach.