Studenci łapskiego UTW już piąty rok razem

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach 9 października 2013r. uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego i „Gaudeamus” rozpoczął nowy rok akademicki 2013/2014. Ponad sześćdziesięciu studentów i zaproszonych gości przywitała prezes stowarzyszenia UTW Wanda Modzelewska. Jej wypowiedzi przewodziło motto ks. Mieczysława Malińskiego „Najdroższą rzeczą dla każdego człowieka jest czas. I nad niczym tak nie drżymy jak nad czasem. I niczego tak innym ludziom nie żałujemy jak czasu. I nie ma większego daru, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, jak czas. A dać drugiemu człowiekowi czas, to znaczy starać się go wysłuchać, zrozumieć go. Miarą mądrości człowieka jest organizowanie swojego czasu, a miarą miłości jest dawanie czasu drugiemu człowiekowi”. W swojej wypowiedzi podkreślała, że w jesieni życia, gdy widzimy przesypującą się klepsydrę czasu, mamy niepowtarzalną okazję do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności, zawierania nowych przyjaźni, czas na to by być szczęśliwym. Zachęcała słuchaczy, aby cząstkę siebie dawali innym w taki sposób by nikt nie czuł się samotny, stary i niepotrzebny. Temu służyć będą wykłady, zajęcia w sekcjach, wycieczki i spotkania integracyjne. Prezes wspomniała, iż 13 września 2013r. Sejm RP uchwalił Ustawę o zmianie Ustawy o samorządzie gminnym, która daje czytelną podstawę prawną do tworzenia gminnych rad seniorów mających charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Po raz pierwszy Ustawa wymienia też „Uniwersytety Trzeciego Wieku’’, co daje im możliwość dawania swoich przedstawicieli do gminnych rad seniorów. Na koniec swojego wystąpienia życzyła wszystkim optymizmu w codziennym życiu, otwartości i życzliwości na drugiego człowieka i wręczyła wszystkim zebranym „receptę na cały rok”, w której zawarty był przepis na zdrowe, nadzieję i pogodę ducha. Pomyślności w dzieleniu się wiedzą, radością, zadowolenia ze wspólnej nauki, uczestnictwa w kulturze i aktywnego spędzania czasu życzyli uczestniczący w uroczystości: z-ca burmistrza Urzędu Miejskiego Krzysztof Gołaszewski oraz dyrektor Biblioteki Józefa Bajda. Jak zawsze przy takich okazjach nie zabrakło atrakcji i niespodzianek. Inaugurację uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach, który dużą dawką dziecięcej radości wywołał uśmiech na twarzach studentów a brawurowo zaśpiewane piosenki rozbawiły publiczność do łez. Warto w tym miejscu podziękować, v-ce dyr. SP nr 1 Danucie Roszkowskiej i obecnym nauczycielkom za stworzenie wspaniałego nastroju i zabawę. Istotnym momentem uroczystości był wykład inauguracyjny pt: „Tajniki muzyki klasycznej’’, który wygłosił krytyk literacki Waldemar Smaszcz, rozpoczynając realizację projektu „Spotkania z Polihymnią – edukacja muzyczna seniorów‘’ Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach tego projektu studenci wezmą udział w: wykładach na temat muzyki klasycznej, warsztatach tanecznych, wycieczkach do opery i spotkaniu integracyjnym „Z muzyką w tle”. Uroczystość inauguracji była okazją do spotkania się po przerwie wakacyjnej i wprowadziła wszystkich w akademicki nastrój na kolejne dziesięć miesięcy.

                                                           Prezes UTW Wanda Modzelewska