Wykład Mariana Olechnowicza wieloletniego nauczyciela historii, radnego powiatu białostockiego pt. „Ludzie stąd…”

 

 

 

Ludzie i ich zwykłe – niezwykłe życie związane z ziemią łapską, wspomnienia, marzenia i pasje to zasadnicza treść wykładu Mariana Olechnowicza wieloletniego nauczyciela historii I LO w Łapach, który słuchacze UTW mogli wysłuchać 11 grudnia b.r. Barwnie przedstawiony referat pt. „Ludzie stąd…” przypomniał nam sylwetki znanych od lat mieszkańców naszego miasta. Zostali w nim przedstawieni honorowi obywatele miasta m.in. księża: Józef Wyzner, Piotr Faltyn, Mieczysław Pupek, tragicznie zmarły w katastrofie Smoleńskiej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra, czy wieloletni nauczyciel fizyki z łapskiego ogólniaka Mieczysław Górski. Wymienione zostały również inne postaci bardzo mocno związani z naszą społecznością. Prelegent wspominał o Fryderyku Nowickim, Edwardzie Kiejziku, Bolesławie Kostro, Stanisławie Mierzejewskim, Tadeuszu Chrulskim, Piotrze Kretowiczu, Jerzym Barańczuku, Stanisławie Kosickim, Antonim Harasimiuku, Henryku Tkaczyku, Eleonorze Łapińskiej czy Edmundzie Suchodolskim. Jednak trzy inne, jakże nam znane nazwiska stanowiły meritum wykładu. Był to Aleksander Kreczko urodzony w 1893 roku w Wołkowysku, który do Łap przyjechał po 1918 roku. Inżynier, pracownik ZNTK Łapy. To on odbudował łapskie warsztaty kolejowe i krótko był ich dyrektorem. Pomagał w odbudowie kościołów i wieży ciśnień, lecz szczególnie dbał o łapski dworzec, przed którym zawsze stały betonowe wazony z kwiatami, trawniki były uporządkowane, a krzewy przystrzyżone. Aleksander Kreczko zmarł 9 kwietnia 1970 roku kiedy to wracał pociągiem z Białegostoku i zasłabł na peronie w Łapach. Mieczysław Plichta to następna ważna postać związana z Łapami. Urodzony w Warszawie w 1912 roku, a w roku 1918 przyjechał wraz z rodziną do Łap i podjął pracę kancelisty w ZNTK. Aresztowany 1944 r. i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Funfteichen, gdzie zmarł jesienią tegoż roku. Kolejnym jakże znanym mieszkańcem Łap był Władysław Piotrowski urodzony w dalekim Iłowie w guberni niżnogrodzkiej na Uralu w 1899 roku. Przybył do Łap z Wileńszczyzny, w 1921 roku. W 1920 roku Władysław zaciągnął się do wojska. Będąc jeszcze w służbie zmilitaryzowanej został w 1921 roku skierowany do pracy w łapskich warsztatach kolejowych gdzie rozpoczął pracę jako kancelista-kreślarz. Był fotografikiem, konstruktorem, skonstruował radio siedmiolampowe i motorower. Dużo podróżował i wędkował, uwielbiał muzykę, sporo czytał oraz pisał pamiętnik. Z miastem związany był aż do śmierci w 1997 roku. Pozostawił po sobie skarb niedoceniany, tysiące negatywów szklanych oraz setki fotografii.Wszystkie zasługi postaci związanych z naszym miastem wzbudziły wśród naszych słuchaczy zaciekawienie i chęć bliższego poznania życiorysów tych szlachetnych osób. Spotkanie to było jakże interesującą lekcją historii, przypominającą nam o poczuciu więzi z mieszkańcami i przeszłością.