Uniwersystet III Wieku

Wykład Pani Małgorzaty Skibko lekarza medycyny pt. "Piękno kobiety dojrzałej czyli menopauza".

Okres przekwitania przypada u kobiet w Polsce najczęściej pomiędzy czterdziestym ósmym a pięćdziesiątym piątym rokiem życia. Niewiele jest dobrze poznanych i udokumentowanych czynników, które mają wpływ na menopauzę. Wiadomo, że nieodpowiednia dieta i palenie tytoniu sprzyjają wcześniejszej menopauzie. Ten typowo kobiecy problem omawiany był 11 stycznia 2012 roku na wykładzie przeprowadzonym przez ginekologa, położnika Panią Małgorzatę Skibko.

Wykład Pani Małgorzaty Iwanowicz doktora nauk humanistycznych, autorki książek, poetki, bibliofila pt. "Czas, który wszystko swym pędem wywraca - O tym, jak odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości".

Czy chcielibyśmy robić w swoim życiu coś, o czym zawsze marzyliśmy? Czy mamy wystarczająco dużo ambicji, motywacji i siły do działania? Co chcielibyśmy osiągnąć w życiu? To niektóre z wielu pytań, na które uzyskali odpowiedź słuchacze UTW na interesującym wykładzie Małgorzaty Iwanowicz goszczącej już kolejny raz w naszym mieście. Ta niezwykle ujmująca i ciepła kobieta 9 listopada b.r. spotkała się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z łapskimi studentami.

Wykład Pani Małgorzaty Iwanowicz doktora nauk humanistycznych, autorki książek, poetki, bibliofila pt. "Czas, który wszystko swym pędem wywraca - O tym, jak odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości".

Czy chcielibyśmy robić w swoim życiu coś, o czym zawsze marzyliśmy? Czy mamy wystarczająco dużo ambicji, motywacji i siły do działania? Co chcielibyśmy osiągnąć w życiu? To niektóre z wielu pytań, na które uzyskali odpowiedź słuchacze UTW na interesującym wykładzie Małgorzaty Iwanowicz goszczącej już kolejny raz w naszym mieście.

Uniwersytet III Wieku - rok akademicki 2010/2011 zakończony.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się 15.06.2011 na posumowaniu i uroczystym wręczeniu dyplomów w sali bankietowej „Wenecja”. Burmistrz Łap Wiktor Brzosko i dyrektor biblioteki Józefa Bajda oficjalnie zakończyli drugi rok działalności uniwersytetu.

Wykład Pani Katarzyny Batko-Tołuć i Pana Szymona Osowskiego

UNIWERSYTET III WIEKU

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
serdecznie zaprasza wszystkich studentów
Uniwersytetu III Wieku
na wykład

Pani Katarzyny Batko-Tołuć

i

Pana Szymona Osowskiego

trenerów Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO)

pt. „Prawa obywatela  w gminie”

Wykład odbędzie się
08 czerwca (środa) 2011r.
o godz.13:00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Łapach 

Wykład Pani Alicji Wancerz –Gluza współzałożycieli czasopisma Karta członka zarządu Ośrodka Karta pt. "Żywa pamięć w bibliotece. Łapy - tożsamość i tradycja społeczności lokalnej".

Biblioteka Publiczna w Łapach od dwóch lat uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek. W ramach tego programu Ośrodek KARTA wdraża projekt, w którym zostanie stworzona sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych, czyli Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL) aktywizujących miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej. W związku z tym dnia 11.05.2011 łapski Uniwersytet III Wieku zaprosił Panią Alicję Wancerz – Gluzę współzałożycielkę czasopisma Karta na wykład pt. "Żywa pamięć w bibliotece. Łapy - tożsamość i tradycja społeczności lokalnej". 

Wykład Alicji Wancerz-Gluza absolwentki Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

UNIWERSYTET III WIEKU 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
serdecznie zaprasza wszystkich studentów
Uniwersytetu III Wiekuna wykład
Pani Alicji Wancerz-Gluza
absolwentki Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
współzałożycielki czasopisma Karta
członka zarządu Ośrodka Karta 
pt. "Żywa pamięć w bibliotece. Łapy - tożsamość i  tradycja społeczności lokalnej". 
Wykład odbędzie się 11 maja (środa) 2011r.o godz. 13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach

Wykład historyka Piotra Sobieszczaka pt. „Rozrywki i czas wolny mieszkańców Łap w okresie międzywojennym”

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i gminy Łapy 13 kwietnia 2011 odbył się kolejny wykład łapskiego Uniwersytetu III Wieku. Tym razem był to referat historyka Piotra Sobieszczaka dotyczący rozrywek i czasu wolnego mieszkańców Łap w okresie międzywojennym.  
W dwudziestoleciu międzywojennym Łapy liczyły ok. 7 tysięcy mieszkańców, a kolejarze stanowili lokalną elitę zawodową. Mieli własne związki zawodowe, Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, Ognisko Kolejowe, klub sportowy, ośrodek półkolonijny, orkiestrę, przedszkole, kino, łaźnię.

„Rozrywki i czas wolny mieszkańców Łap w okresie międzywojennym”.

UNIWERSYTET III WIEKU
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
serdecznie zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu III Wieku na wykład
historyka mgr Piotra Sobieszczaka 
pt. „Rozrywki i czas wolny mieszkańców Łap w okresie międzywojennym”.
 
Wykład odbędzie się 13 kwietnia (środa) 2011r.o godz.13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach

"Jak zachować zdrowie i witalność na długie lata"

Osteoporoza – stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. O tej chorobie występującej przeważnie u kobiet w starszym wieku mówiła Pani Katarzyna Wołoszyn z-ca kierownika apteki CEFARM w Łapach podczas referatu dla słuchaczy Uniwersytetu IIII Wieku pt. "Jak zachować zdrowie i witalność na długie lata".

Wykład pt. "Jak zachować zdrowie i witalność na długie lata"

              UNIWERSYTET III WIEKU

                  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
                 serdecznie zaprasza wszystkich studentów  
            Uniwersytetu III Wieku na wykład 

      Pani Katarzyny Wołoszyn 

        z-cy kierownika apteki CEFARM w Łapach
              pt. "Jak zachować zdrowie i witalność na długie lata" 
          Wykład odbędzie się 09 marca (środa) 2011r.o godz.13:00
          w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach 

 

Bal karnawałowy słuchaczy Uniwersytetu III Wieku – sala bankietowa „Wenecja”

W mroźny sobotni wieczór studenci łapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz pracownicy biblioteki wspólnie bawili się na wyjątkowej zabawie karnawałowej. W sali bankietowej „Wenecja” panowała iście balowa atmosfera. Panie i panowie zachwycali odświętnymi kreacjami, a dobre humory dopisywały wszystkim gościom.

„Praktyczne aspekty kosmetyki w wieku dojrzałym”.

09 lutego 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy słuchacze (a dokładniej mówiąc słuchaczki) łapskiego Uniwersytetu III Wieku wysłuchały prelekcji pt. „Praktyczne aspekty kosmetyki w wieku dojrzałym”. Wygłosiła ją Pani Dorota Klejer właścicielka salonu kosmetycznego w Łapach.

Pokaz makijażu pt. „Praktyczne aspekty kosmetyki w wieku dojrzałym”

UNIWERSYTET III WIEKU Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu III Wieku na prelekcję z pokazem makijażu pt. „Praktyczne aspekty kosmetyki w wieku dojrzałym”. Wygłosi ją Pani Dorota Klejer właścicielka zakładu kosmetycznego w Łapach. Spotkanie odbędzie się 09 lutego (środa) 2011r. o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach

Wykład Waldemara Smaszcza pt. „Kolędy – perły polskiej duchowości"

05.01.2011 r. odbył się kolejny wykład dla studentów Uniwersytetu III Wieku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łapy. Tym razem był to referat Waldemara Smaszcza krytyka literackiego i eseisty pt. „Kolędy – perły polskiej duchowości". Z wielką pasją zagłębiał się on w historię polskich kolęd począwszy od XVII wieku po dzień dzisiejszy.