Uniwersystet III Wieku

Wykład dr Mariusza Maciejczaka na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łapach

„Ewolucja wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej z perspektywy rolnika i konsumenta” to temat wykładu przeprowadzonego 15 stycznia 2013 r. w ramach Team Europe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach. Pięćdziesiąt lat temu głównym celem polityki UE w dziedzinie rolnictwa było zapewnienie Europie, wystarczającej ilości pożywienia. Aby osiągnąć ten cel, subwencjonowano produkcję oraz skupowano jej nadwyżki od rolników. Rozwiązania te dziś należą już do przeszłości.

 

Wykład słuchaczki UTW, prowadzącej zajęcia w sekcji „Promocja zdrowia” pt. „Miłość i egoizm”.

Egoizm raczej nie kojarzy się pozytywnie. Wielu psychologów przestrzega przed egoizmem, jako odchyleniem prowadzącym do lekceważenia innych ludzi, czy wręcz pogardzania nimi. Zdrowy egoizm to nic innego jak mieszanka miłości do siebie samego i umiejętności odmawiania. To zdolność mówienia "nie" wtedy, gdy nie mamy na coś ochoty. Tak, by nikogo nie obrazić, nie skrzywdzić. Zdrowy egoizm pozwala zadbać o własne marzenia i zastanowić się, czego chcemy, a jeśli będziemy szczęśliwi, nasi bliscy też będą. A jeżeli chodzi o miłość to… potrzeba bycia kochanym jest w nas bardzo silna. Każdy z nas tego uczucia pragnie.

„Cicha noc, święta noc….” Wigilia studentów Stowarzyszenia UTW w Łapach

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia są doskonałą okazją do spotkania w gronie znajomych i przyjaciół. Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i najbardziej wzruszającym wieczorem roku, dlatego też 13 grudnia 2012r. pozostając przy tradycji wieczerzy wigilijnej studenci łapskiego uniwersytetu spotkali się przy świątecznym stole.

 

Wykład dr Łukasza Lubicz-Łapińskiego specjalisty OBEP IPN w Białymstoku pt. „Skazywanie i wykonywanie politycznych wyroków kary śmierci w Polsce w latach 1944-1956

 Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach 12 grudnia 2012r wysłuchali wykładu dr Łukasza Lubicza-Łapińskiego specjalisty OBEP IPN w Białymstoku pt. „Skazywanie i wykonywanie politycznych wyroków kary śmierci w Polsce w latach 1944-1956". W latach 1944 – 1956 w komunistycznej Polsce zapadło 8 tysięcy wyroków śmierci. Większość z nich została wykonana.

 

Wykład mgr psychologii Anny Puchalskiej pt. „Od bezradności do poczucia odpowiedzialności za siebie. – O tym, jak korzystać z życia na każdym jego etapie”

„Bezradność jako nieumiejętność radzenia sobie w danej sytuacji może być podyktowana przekonaniem o braku wystarczającej wiedzy do pokonania zaistniałych problemów, brakiem wiary w skuteczność opracowanych przez siebie dróg wyjścia jak i wyuczeniu się bezradności na skutek negatywnych doświadczeń z przeszłości” – tyle na temat bezradności przekazuje nam encyklopedia. Wykład Pani mgr psychologii Anny Puchalskiej dnia 21.11.2012 r.  dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach nie był bynajmniej pesymistyczny, ale tchnął we wszystkie panie dużo optymizmu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku - rok akademicki 2011/2012 zakończony.

Bardzo szybko upłynął kolejny rok nauki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łapach. W dniu 13 czerwca b.r. w restauracji „Łapianka” spotkali się słuchacze naszego uniwersytetu, aby uroczyście zakończyć mijający rok akademicki. Wszystkich zgromadzonych gości i studentów powitała serdecznie Dyrektor Biblioteki Pani Józefa Bajda. W swoim wystąpieniu podsumowała trzyletnią pracę działającego przy bibliotece uniwersytetu. Oddając głos Prezes Stowarzyszenia UTW życzyła utworzonemu Stowarzyszeniu dalszego udanego rozwoju.

Wykład specjalisty ds. udostępniania NPN Pani Moniki Olszewskiej pt. "... swego nie znacie: Narwiański Park Narodowy”

W środę 9 maja w godzinach południowych w sali Urzędu Miejskiego, odbył się kolejny wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem było to spotkanie z przyrodą, a prelekcję pt. „…swego nie znacie: Narwiański Park Narodowy” wraz z pokazem multimedialnym przygotowała i prowadziła specjalista ds. udostępniania NPN Pani Monika Olszewska.

Wykład starszego aspiranta Kryminalnego Referatu Komisariatu Policji w Łapach Pana Dariusza Łapińskiego pt. „Zagrożenie przestępczością osób w podeszłym wieku.”

Jeżeli stałeś się ofiarą przestępstwa, lub jesteś jego świadkiem, zapamiętaj jak najwięcej szczegółów z wyglądu sprawcy i powiadom natychmiast o tym policję  pod nr tel. 997, telefon komórkowy 112 lub osobiście. Takie przestrogi mogły usłyszeć studentki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach 11 kwietnia 2012r. podczas spotkania z policjantami Komisariatu Policji w Łapach. Starszy aspirant pan Dariusz Łapiński przestrzegał przed oszustami działającymi między innymi metodami  „na wnuczka”, „na kuzyna”, „na administratora” czy „na legendę”.

Wykład dr nauk humanistycznych Walerii Szydłowskiej -Hmissi pt "Kultura w płynnej rzeczywistości"

Zygmunt Bauman, jeden z najważniejszych twórców koncepcji ponowoczesności i najbardziej wpływowych myślicieli społecznych na świecie oraz jego rozważania na temat kultury to wiodący temat ostatniego wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 14 marca 2012 roku nasi słuchacze zebrali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy celem wysłuchania referatu Walerii SzydłowskiejHmissi. Prezentacja została wzbogacona o film "Miłość, Europa, świat Zygmunta Baumana" gdzie o Profesorze opowiadają jego najbliżsi oraz on sam. 

Karnawałowe imprezy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Nadszedł czas zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw jednym słowem karnawał! Praktycznie cały kraj, poczynając od małych miasteczek, a na dużych miastach kończąc, bawi się od stycznia do marca. Zabawa nie ominęła również naszej braci studenckiej, zrzeszonej ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na przełomie stycznia i lutego 2012 roku wielokrotnie spotkaliśmy się na organizowanych imprezach.

Wykład Pani Małgorzaty Skibko lekarza medycyny pt. "Piękno kobiety dojrzałej czyli menopauza".

Okres przekwitania przypada u kobiet w Polsce najczęściej pomiędzy czterdziestym ósmym a pięćdziesiątym piątym rokiem życia. Niewiele jest dobrze poznanych i udokumentowanych czynników, które mają wpływ na menopauzę. Wiadomo, że nieodpowiednia dieta i palenie tytoniu sprzyjają wcześniejszej menopauzie. Ten typowo kobiecy problem omawiany był 11 stycznia 2012 roku na wykładzie przeprowadzonym przez ginekologa, położnika Panią Małgorzatę Skibko.

Wykład Pani Małgorzaty Iwanowicz doktora nauk humanistycznych, autorki książek, poetki, bibliofila pt. "Czas, który wszystko swym pędem wywraca - O tym, jak odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości".

Czy chcielibyśmy robić w swoim życiu coś, o czym zawsze marzyliśmy? Czy mamy wystarczająco dużo ambicji, motywacji i siły do działania? Co chcielibyśmy osiągnąć w życiu? To niektóre z wielu pytań, na które uzyskali odpowiedź słuchacze UTW na interesującym wykładzie Małgorzaty Iwanowicz goszczącej już kolejny raz w naszym mieście. Ta niezwykle ujmująca i ciepła kobieta 9 listopada b.r. spotkała się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z łapskimi studentami.

Wykład Pani Małgorzaty Iwanowicz doktora nauk humanistycznych, autorki książek, poetki, bibliofila pt. "Czas, który wszystko swym pędem wywraca - O tym, jak odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości".

Czy chcielibyśmy robić w swoim życiu coś, o czym zawsze marzyliśmy? Czy mamy wystarczająco dużo ambicji, motywacji i siły do działania? Co chcielibyśmy osiągnąć w życiu? To niektóre z wielu pytań, na które uzyskali odpowiedź słuchacze UTW na interesującym wykładzie Małgorzaty Iwanowicz goszczącej już kolejny raz w naszym mieście.

Uniwersytet III Wieku - rok akademicki 2010/2011 zakończony.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się 15.06.2011 na posumowaniu i uroczystym wręczeniu dyplomów w sali bankietowej „Wenecja”. Burmistrz Łap Wiktor Brzosko i dyrektor biblioteki Józefa Bajda oficjalnie zakończyli drugi rok działalności uniwersytetu.

Wykład Pani Katarzyny Batko-Tołuć i Pana Szymona Osowskiego

UNIWERSYTET III WIEKU

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
serdecznie zaprasza wszystkich studentów
Uniwersytetu III Wieku
na wykład

Pani Katarzyny Batko-Tołuć

i

Pana Szymona Osowskiego

trenerów Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO)

pt. „Prawa obywatela  w gminie”

Wykład odbędzie się
08 czerwca (środa) 2011r.
o godz.13:00
w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Łapach 

Wykład Pani Alicji Wancerz –Gluza współzałożycieli czasopisma Karta członka zarządu Ośrodka Karta pt. "Żywa pamięć w bibliotece. Łapy - tożsamość i tradycja społeczności lokalnej".

Biblioteka Publiczna w Łapach od dwóch lat uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek. W ramach tego programu Ośrodek KARTA wdraża projekt, w którym zostanie stworzona sieć lokalnych społecznych archiwów historycznych, czyli Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL) aktywizujących miejscowe społeczności do ocalania, pielęgnowania i upowszechniania historii i tradycji lokalnej. W związku z tym dnia 11.05.2011 łapski Uniwersytet III Wieku zaprosił Panią Alicję Wancerz – Gluzę współzałożycielkę czasopisma Karta na wykład pt. "Żywa pamięć w bibliotece. Łapy - tożsamość i tradycja społeczności lokalnej". 

Wykład Alicji Wancerz-Gluza absolwentki Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

UNIWERSYTET III WIEKU 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
serdecznie zaprasza wszystkich studentów
Uniwersytetu III Wiekuna wykład
Pani Alicji Wancerz-Gluza
absolwentki Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
współzałożycielki czasopisma Karta
członka zarządu Ośrodka Karta 
pt. "Żywa pamięć w bibliotece. Łapy - tożsamość i  tradycja społeczności lokalnej". 
Wykład odbędzie się 11 maja (środa) 2011r.o godz. 13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach