Uniwersystet III Wieku

Uniwersytet III wieku - zaproszenie na wykład pt "Dziadkowie i wnuki"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu III Wieku na wykład ks. Adama Skreczko prof. dr hab. nauk teologicznych w zakresie teologii małżeństwa i rodziny pt. „Dziadkowie i wnuki”. Ksiądz profesor jest wykładowcą Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2007 r. rektor Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Za pracę naukową i działalność organizacyjną otrzymał w 2006 r. Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP. 

Wykład odbędzie się 13 stycznia (środa) 2010 r. o godz.1300  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach. 

Wykład „Budowa i pielęgnacja skóry dojrzałej”.

09 grudnia 2009r. w sali konferencyjnej studenci łapskiego Uniwersytetu III Wieku wysłuchali wykładu Pani Małgorzaty Perkowskiej właścicielki salonu kosmetycznego ”Zdrowie i Uroda” pt. „Budowa i pielęgnacja skóry dojrzałej”. Słuchacze poznali szczegółową budowę skóry oraz tajniki jej pielęgnacji. Uczestniczące w spotkaniu panie z zaciekawieniem wysłuchały porad dotyczących wpływu warunków zewnętrznych na organizm, właściwego dożywiania, odpowiedniej higieny ciała oraz należytego doboru środków do pielęgnacji ciała. Prelegentka wyczerpująco przedstawiła zasady postępowania z cerą dojrzałą, która wymaga systematycznej dbałości.   

 

Zaproszenie na musical "Klimakterium... i już"

Uniwersytet III Wieku
zaprasza wszystkich studentów na musical „Klimakterium… i już”.
Spektakl odbędzie się 26 stycznia 2010 roku w Filharmonii Podlaskiej ul. Podleśna 2
w Białymstoku o godz.1700
Koszt wyjazdu wynosi około 100 złotych.
Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się do Biblioteki,
ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Inauguracja Uniwersytetu III Wieku 2009/2010

Utworzenie nowej uczelni oraz inauguracja roku akademickiego jest zawsze podniosłym świętem braci uniwersyteckiej. Tak też było dnia 18 listopada 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy zainaugurowaliśmy rok akademicki w utworzonym w naszym mieście Uniwersytecie III Wieku, nad którym patronat objęła Biblioteka Publiczna w Łapach.

 

Uniwersytet III wieku - zaproszenie na inaugurację

Uniwersytet III wieku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Uniwersytetów III wieku na inaugurację roku akademickiego 2009/2010 która odbędzie się 18 listopada (środa) 2009r. o godz.13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

Uniwersytet III wieku
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Uniwersytetów III wieku

 na inaugurację roku akademickiego 2009/2010

która odbędzie się 18 listopada (środa) 2009r. o godz.13:00

 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach
  Zapraszamy

UNIWERSYTET III WIEKU zaproszenie

„…Trzeci wiek, stanowi przedłużenie życia, a życie to Dar Boży…” te słowa papieża Jana Pawła II były inspiracją, aby wyjść naprzeciw potrzebom ludzi w starszym wieku. Dlatego też Biblioteka Publiczna w Łapach oraz tworzący się Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają osoby chętne do podjęcia ustawicznego kształcenia, aktywnego rozwoju i godnego życia.

Uniwersytet III wieku

Uniwersytet III wieku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Uniwersytetów III wieku na spotkanie integracyjne, które odbędzie się 
7 października (środa) 2009r. o godz.15:00
w Bibliotece Publicznej w Łapach     
   Zapraszamy

Uniwersytet III wieku

Uniwersytet III wieku 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie
zaprasza wszystkich zainteresowanych
tematyką Uniwersytetów III wieku
na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
1 października 2009r. o godz.13:30
w sali Domu Kultury w Łapach. 
                                                Zapraszamy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

Utworzenie Uniwersytetu III Wieku zrodziło się z potrzeby ludzi starszych. Temat ten był podejmowany w dyskusjach wielu osób, ale brakowało podmiotu, który mógłby wziąć na siebie wiele spraw organizacyjnych (w tym kwestii lokalowych i in.), zwłaszcza w początkowym etapie tworzenia i funkcjonowania Uniwersytetu. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach zdecydowała się wziąć na siebie stworzenie podstaw działania placówki i prowadzenie Uniwersytetu III Wieku do czasu jego usamodzielnienia się, gdyby to miało kiedyś nastąpić.

Rekrutacja

Wszystkich chętnych, pragnących pogłębiać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji i odesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub dostarczenie do siedziby biblioteki:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Nowy Rynek 15
18-100 Łapy

Rekrutacje prowadzimy do końca maja.

 

Do pobrania:

Cele Uniwersytetu III Wieku w Łapach

Wskazane zostało powyżej, jak ważne jest tworzenie i aktywne funkcjonowanie takich placówek dydaktycznych jak Uniwersytety III Wieku. Ponad 30 letnia historia realizowania tej idei na świecie pokazała, jak znakomicie wypełniają lukę w kształceniu i samokształceniu się dorosłych, w tym zwłaszcza ludzi w podeszłym wieku. Tworząc Uniwersytet III Wieku w Łapach liczymy na to, że będzie on realizował następuje cele:

  • upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
  • aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
  • ułatwianie kontaktów z wieloma instytucjami, takimi jak np. służba zdrowia, instytucje kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi,
  • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
  • podtrzymywanie i rozwijanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej, w tym zwłaszcza wśród seniorów.

Te cele oznaczają stałą, można by powiedzieć, niekończącą się pracę. Tak właśnie jest, gdy mamy do czynienia z kształceniem ustawicznym. Jednak będziemy mogli uznać, że cel organizatorów i twórców Uniwersytetu III Wieku w Łapach został osiągnięty, jeśli faktycznie wpłynie on na wzrost aktywności ludzi dorosłych, zwłaszcza na rzecz swego własnego środowiska, a w efekcie naszej Małej Ojczyzny.

 

Uniwersytet III Wieku w Łapach

Utworzenie Uniwersytetu III Wieku zrodziło się z potrzeby ludzi starszych. Temat ten był podejmowany w dyskusjach wielu osób, ale brakowało podmiotu, który mógłby wziąć na siebie wiele spraw organizacyjnych (w tym kwestii lokalowych i in.), zwłaszcza w początkowym etapie tworzenia i funkcjonowania Uniwersytetu. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach zdecydowała się wziąć na siebie stworzenie podstaw działania placówki i prowadzenie Uniwersytetu III Wieku do czasu jego usamodzielnienia się, gdyby to miało kiedyś nastąpić.

Biblioteka Publiczna, właśnie w odpowiedzi na potrzeby ludzi w podeszłym wieku, postanowiła zaangażować się w ten nowy na terenie Gminy Łapy systemu kształcenia. Ideę od początku popierał burmistrz Łap, wskazując na konieczność podjęcia działań zmierzających do zwiększenia aktywności ludzi dorosłych. Urząd Miejski w okresie tworzenia Uniwersytetu III Wieku nie szczędzi nam pomocy, ale zagwarantował ją także przez cały czas funkcjonowania tej formy dydaktycznej.

Biblioteka ma dobre doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Nie tylko obsługujemy wiele osób dorosłych poprzez działalność Czytelni i Wypożyczalni, ale też przez prelekcje i spotkania, jakie cyklicznie organizujemy. Aktywność ludzi starszych mogliśmy wspierać organizując kursy komputerowe, ale takich inicjatyw było znacznie więcej. Właśnie poprzez te działania, a obecnie także przez Uniwersytet III Wieku pragniemy pobudzać osoby starsze do aktywności i wspierać przejawy tej aktywności.

 

Potrzeba tworzenia Uniwersytetów III Wieku

Obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce. Przemiany ekonomiczne, gospodarcze, postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej zyskała na tych przeobrażeniach, jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Często osoby te musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn ekonomicznych czy losowych. W efekcie tego pozostają niezaspokojone takie potrzeby jak: potrzeba samokształcenia, potrzeba poznawania środowiska, potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności, potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań, potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, grupy, potrzeba wypełnienia wolnego czasu, potrzeba utrzymywania więzi towarzyskich, potrzeba stymulacji psychicznej i fizycznej, a także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

Podane powyżej dane statystyczne ukazują, że stanowczo za mało osób korzysta z różnorakich form kształcenia i zdobywania wiedzy. Skutkiem takiego stanu jest nie tylko ograniczona aktywność zawodowa, ale i aktywność społeczna. Trzeba pamiętać, że w odniesieniu do seniorów edukacja nie tylko zwiększa szansę na pozyskanie pracy, ale również zapobiega wykluczeniu społecznemu.

 

Osoby starsze kapitałem społeczeństwa

Jedną z cech współczesnego społeczeństwa krajów rozwijających się jest starzenie się ludności. Rośnie długość życia ludzi, przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, maleje przyrost naturalny. Zjawisko te dotyczą także Polski. Badania wskazują, że starzenie się jest w większym stopniu procesem zachodzącym w psychice ludzi starszych, niż warunkiem biologicznym. Duże znaczenie ma fakt, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego, by ludzie ci mogli aktualizować swoją wiedzę, mogli aktywnie uczestniczyć w każdych procesach zachodzących wokół nich, w środowiskach, w których żyją, by zachować i zwiększyć ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.

Indeks kapitału intelektualnego dla seniorów plasuje Polskę na ostatnim miejscu pośród 16 krajów europejskich. To jeden z wniosków płynących z Raportu „Kapitał intelektualny Polski” – opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w 2008 r. Na to niekorzystne miejsce w istotnym stopniu wpływają m.in. następujące statystyki:

  • niski poziom aktywności zawodowej polskich seniorów;
  • wysoki poziom poczucia alienacji wśród osób starszych;
  • niski poziom dostępności usług medycznych liczony jako liczba lekarzy na 1000 mieszkańców.

Na tle niektórych społeczeństw europejskich (Austria, kraje skandynawskie, Niemcy) niewielka część Polaków w wieku 55-64 lata (16,2%) korzysta z jakichkolwiek form zdobywania wiedzy. To powoduje, że osoby 50+, które są często w pełni sprawne fizycznie i psychicznie, przestają być aktywne zawodowo i społecznie tylko dlatego, że nie aktualizują swojej wiedzy i umiejętności.

 

Z historii Uniwersytetów III Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką dydaktyczną dla osób w podeszłym wieku. Naturalnie, nie jest to uczelnia, nie ma więc charakteru akademickiego, nie zdaje się egzaminów, ani nie otrzymuje stopni naukowych (choć niejednokrotnie takie placówki powstają także przy ośrodkach akademickich, wykorzystując kadrę naukową uczelni), ale spełnia znakomitą rolę w dziedzinie kształcenia dorosłych (kształcenia ustawicznego) i pomocy w ich samokształceniu, a co za tym idzie dąży do poprawy jakości życia osób starszych.

Idea Uniwersytetów III Wieku jest stosunkowo młoda. Zrodziła się we Francji w 1973 roku, kiedy to przy Uniwersytecie w Tuluzie utworzono placówkę dydaktyczną dla osób starszych właśnie nazwaną Uniwersytetem Trzeciego Wieku1. Idea szybko rozpowszechniła się po całej Europie i wielu krajach zaczęły powstawać podobne placówki. Już w 1975 r. w Warszawie powstał pierwszy w Polsce Uniwersytet III Wieku. Obecnie w Polsce działa ok. ok. 130 Uniwersytetów III Wieku. W większości prowadzonych przez stowarzyszenia,  zajmujące się działalnością popularnonaukową oraz kulturalno-rekreacyjną, prowadzące odczyty, wykłady, panele dyskusyjne, lektoraty językowe, ale także zespoły twórcze, np. literacki, pamiętnikarski, plastyczny, muzyczny. Zajmują się one także rehabilitacją ruchową, rekreacją, organizowaniem obozów i wycieczek.

W wypadku stowarzyszeń osoby uczestniczące w zajęciach wnoszą przy zapisie niewielką roczną składkę. Powołują oni Samorząd Słuchaczy, który bierze na siebie wiele spraw organizacyjnych.

W Łapach Uniwersytet organizuje się przy Bibliotece Publicznej. Z czasem może się usamodzielnić i powołać odrębne stowarzyszenie, jeśli taka byłaby wola Słuchaczy.