Uniwersystet III Wieku

Członkowie UTW w Łapach kończą kolejny rok działalności

W dniu 08.06.2017 w sali Inkubatora Przedsiębiorczości członkowie Stowarzyszenia UTW zakończyli rok akademicki 2016/2017. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz - Urszula Jabłońska, dyrektor Biblioteki Publicznej – Barbara Bajda, dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości – Magdalena Perkowska – Szymanowicz.

Wykład bibliotekarki Marty Kozłowskiej pt. „Czytanie leczy”

W dniu 11.05.2017 r. studenci UTW w Łapach spotkali się na wykładzie bibliotekarki Marty Kozłowskiej pt. „Czytanie leczy”, aby zapoznać się z terapeutyczną mocą książki. O leczniczej wartości czytania przekonali się już starożytni i nie bez przyczyny nad wejściem do biblioteki w Aleksandrii widniał napis, „Lekarstwo dla duszy”.

Członkowie łapskiego UTW maszerują!

Studenci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach są aktywni i uwielbiają spacery z kijkami. 6 maja, punktualnie o godzinie 11:00 w całej Polsce rzesze seniorów wzięło udział w "V Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2017".

Wykład Doroty Kondratiuk pt. „Łapy dawniej, dziś i w najbliższej przyszłości”

Ten tytuł najbardziej oddaje charakter spotkania, które jak co miesiąc miało miejsce w czwartek tj. 9 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach. Członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wysłuchali wykładu pani Doroty Kondratiuk, dyrektora ZSM w Łapach oraz prezesa Łapskiego Towarzystwa Regionalnego, która zapoznała zebranych z jego działalnością.

 

„Jest taki dzień…” - spotkanie opłatkowe łapskiego UTW

„Piękną tradycją społeczności UTW w Łapach jest coroczne spotkanie opłatkowe przed świętem Bożego Narodzenia. Na tydzień przed religijnymi i rodzinnymi uroczystościami studenci – seniorzy zasiadają przy wspólnym stole, by razem z przyjaciółmi poczuć wyjątkową jedność łączącą wszystkich w wigilijny wieczór..."

Studenci łapskiego UTW inaugurują rok akademicki 2016/2017

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Łapach 6 października 2016 roku zamieniła się w aulę uniwersytecką. Studenci Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęli nowy rok akademicki.