Nowości wydawnicze dla dorosłych

Celina Mioduszewska - Powierniczka tajemnic

Powieść "Powierniczka tajemnic" jest prozatorskim debiutem Celiny Mioduszewskiej, autorki kilku tomików wierszy. To niezwykle ciepła, niemal poetycka opowieść o życiu, miłości, zdradzie i wybaczeniu. O trudach, które trzeba pokonać, mimo przeciwności losu. 

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Józef Łupiński - Podniebny kapelan. Ks. mjr Mikołaj Sasinowski w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie 1940-1946

Ks. mjr Mikołaj Sasinowski (1909-1982) był kapelanem w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie. Od młodości marzył, by zostać żołnierzem. Wychowywany był przez rodziców w głębokim duchu religijnym i patriotycznym, co wpłynęło na wybór powołania kapłańskiego. Przed wybuchem II wojny światowej został skierowany do Francji, nie spodziewał się, że będzie mu dane połączyć kapłaństwo z posługą duszpasterską wśród polskich żołnierzy (we Francji i Wielkiej Brytanii). Zaprzyjaźnił się z lotnikami z 304. i 305. Dywizjonu Bombowego oraz z młodzieżą z Lotniczej Szkoły Technicznej w Halton. Po latach, już w Polsce jako biskup łomżyński (1970-1982), chętnie spotykał się z dawnymi przyjaciółmi - pilotami i personelem naziemnym, którym przekazywał swój entuzjazm, pełen wiary, nadziei i miłości.

Źródło: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Zbigniew Romaniuk - Brańsk. Dzieje miasta. Tom 1

Zbigniew Romaniuk jest bardzo znaną postacią w kręgu osób interesujących się lokalną historią - zwłaszcza Ziemi Bielskiej i Brańskiej. Monografia przedstawia historię Brańska do 1795 roku (czyli do trzeciego rozbioru Polski) i stanowi pierwszy tom historii miasteczka położonego nad Nurcem. Autor gromadził materiał badawczy zarówno w polskich archiwach i bibliotekach, jak i w zagranicznych m.in. białoruskich, litewskich czy amerykańskich. W książce znajduje się kilkadziesiąt ilustracji, tabel, planów i map.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Jerzy Rajecki - Klimaty Podlasia. Fotografia

"Klimaty Podlasia" to debiutancki album Jerzego Rajeckiego, fotografa z Białegostoku. Od wielu lat Podlasie jest ukochanym tematem jego zdjęć. Publikacja podzielona jest na sześć rozdziałów. Zawiera 300 zdjęć, które powstały na przestrzeni ośmiu lat. Fotografie ukazują wiejskie tereny pogranicza polsko-białoruskiego. Znajdziemy na nich drewniane domy z charakterystyczną dla regionu ornamentyką i kolorystyką, niezwykłej urody krajobrazy i wyjątkowych mieszkańców podlaskiej krainy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Jerzy Rajecki - Klimaty Podlasia. Przewodnik po Krainie Otwartych Okiennic

Kraina Otwartych Okiennic to szlak wiodący przez wsie (Trześcianka, Soce i Puchły) malowniczo położone w dolinie Narwi w okolicach Hajnówki. Jerzy Rajecki stworzył bardzo osobisty przewodnik po tej krainie. Uchwycił piękno starej, oryginalnej architektury, detale bogatej dekoracji zewnętrznej domów, kolor okazałych, drewnianych cerkwi oraz proste, nieśpieszne życie tamtejszych mieszkańców.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Cuda architektury Polski - najpiękniejsze miejsca i zabytki

Sztuka budowlana jest odbiciem czasów, a na jej rozwój mają wpływ wszystkie czynniki, które decydują o zmianach społecznych, zarówno socjologiczne, jak i ekonomiczne, myśl filozoficzna oraz rozwój sztuk pięknych, takich jak malarstwo i rzeźba.
Książka przedstawia najważniejsze dzieła architektury Polski, cechy stylów, a także osiągnięcia najwybitniejszych mistrzów. Jest przeznaczona nie tylko dla miłośników architektury i zabytków, ale również dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z jedną z najbardziej fascynujących gałęzi sztuki.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Józef Porzecki - Uchronić od zapomnienia. Miejsca polskiej pamięci narodowej na Grodzieńszczyźnie

Album miejsc polskiej pamięci narodowej na Grodzieńszczyźnie, gdzie zachowało się wiele śladów bohaterstwa naszych rodaków, którzy przelali krew w walce o wolność i niepodległość Polski. Niniejsza publikacja jest próbą usystematyzowania tych miejsc i ich rozsławienia. Album zawiera fotografie 314 miejsc pamięci. Są na nich mogiły bohaterów powstań narodowych, wojny polsko-bolszewickiej – zwłaszcza operacji niemeńskiej, września 1939 r. oraz żołnierzy Armii Krajowej. Są tam także tablice pamiątkowe poświęcone wybitnym rodakom, jak również symboliczne krzyże katyńskie i sybirackie. Autor jest Polakiem mieszkającym na Białorusi. Zgodnie z intencją autora album ten oprócz wartości edukacyjnej może pełnić rolę przewodnika, zwłaszcza dla rodaków poszukujących swoich przodków.

Źródło: Katalog wydawnictw IPN. Wiosna-lato 2021

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Podlaskie. Przyroda, historia, współczesność

Adam Czesław Dobroński i Anna Worowska, miłośnicy Podlasia, zapraszają w swojej książce "Podlaskie. Przyroda, historia, współczesność" do wędrówki dolinami rzek, przez ostępy Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej i Augustowskiej. Przez Łomżyńskie, Suwalszczyznę i Sokólszczyznę. Przez miasta, miasteczka i byłe zaścianki. Autorzy opisują tajemnice dzikiej przyrody oraz zagłębiają się w historię regionu, który zamieszkują Białorusini, Litwini, Tatarzy, Ukraińcy, Romowie.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

 

 

Wieloaspektowość pojęcia plagiatu

Książka stanowi kompleksowe omówienie zjawiska plagiatu z perspektywy różnych dziedzin kultury i sztuki. Autorzy publikacji przedstawiają różne rodzaje plagiatów oraz przybliżają czytelnikom zagadnienia związane z prawnymi aspektami ich popełnienia. W monografii poruszane są tematy związane z kradzieżą własności intelektualnej w muzyce, filmie czy architekturze, ale również w takich dziedzinach, jak: informatyka czy reklama. Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o plagiacie, które może okazać się wartościowe zarówno dla prawników, artystów, jak i dla studentów chcących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Historia sztuki

Bogato ilustrowana książka przedstawia najważniejsze dzieła sztuki, prezentowane w największych galeriach i muzeach świata, reprodukowane w licznych publikacjach i periodykach, często wykorzystywane też na okładkach powieści.
Czytelnik prowadzony jest przez epoki, style i nurty, zilustrowane najważniejszymi dziełami malarstwa, rzeźby, sztuki konceptualnej i performance’u.
- Obszerne kompendium wiedzy o historii sztuki światowej.
- Ponad 1 100 kolorowych ilustracji najwybitniejszych dzieł sztuki.
- Omówienie wszystkich najważniejszych dziedzin w sztukach plastycznych, od malarstwa i rzeźby po sztukę konceptualną.
- Przejrzyste opracowanie osi czasu, które ułatwiają orientację w chronologii zjawisk artystycznych.
- Atrakcyjna szata graficzna.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Tomasz Adam Pruszak - Ziemiański savoir-vivre. Styl życia i etykieta

Tomasz Adam Pruszak zaprasza czytelników do barwnego świata polskiego ziemiaństwa. Autor opisuje kodeks postępowania, etykietę i styl życia charakterystyczne dla polskich szeroko pojętych sfer ziemiańsko-arystokratycznych w okresie przedwojennym, ale także stara się odnieść do współczesności. Pokazuje, czym w istocie był zbiór dobrych manier, wpajanych od dziecka kolejnym pokoleniom. Objaśnia między innymi, jak się do siebie zwracano i na czym polegała sztuka uprzejmej konwersacji czy korespondencji. Odsłania zapomniane dziś tajniki wyglądu i garderoby, omawia zasady zachowania przy stole, jego nakrycia oraz przebiegu posiłków. Opis tradycyjnie urządzonych wnętrz czy używanych pojazdów wprowadza czytelnika w towarzyszący ziemianom entourage. [...]
Niewątpliwą zaletą opracowania jest materiał ilustracyjny – bogaty wybór archiwalnych zdjęć, malarstwa, a także zbiór XIX-wiecznych rycin.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Michał Damazyn - Nikczemność i honor. Stan wojenny w stu odsłonach

"Nikczemność i honor. Stan wojenny w stu odsłonach" to niezwykle ciekawa książka napisana wedle koncepcji prof. Wojciecha Polaka przez troje świetnych historyków. Po jednej stronie pokazują oni bestialstwo pacyfikatorów kopalni „Wujek”, a po drugiej bohaterstwo górników; po jednej stronie totalną cenzurę i propagandę, a po drugiej – rozkwit publicystki i literatury podziemnej. Ukazują codzienną przemoc, a także codzienny opór wobec zła. [...] Książka obfituje w przykłady brutalności ZOMO i LWP, objaśnia mechanizmy działania stanu wojennego, ale też przynosi bardzo dużo opisów postaw niezłomnych, patriotycznych, świadczących o głębokiej wierze polskiego narodu. [...] dramatyczną treść wzbogaca ponad dwieście dokumentalnych ilustracji podnoszących jej autentyzm i wiarygodność.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Historia designu

"Historia designu" stanowi fascynujący przewodnik ukazujący wyrafinowane starania producentów, którzy kuszą nas wysoką funkcjonalnością i imponującym wyglądem swoich produktów, a także trudną do zdefiniowania obietnicą nowoczesności. Książka opisuje style projektowe w kontekście zmian kulturowych i społecznych, zawiera ilustrowane linie czasu, które definiują najważniejsze wydarzenia oraz inspiracje. Przedstawia projektantów, którzy najlepiej reprezentują swoje czasy, dokładnie analizując, dlaczego właśnie ich projekty wyróżniają się na tle innych. Napisana jest przez międzynarodowy zespół ekspertów, w tym projektantów i krytyków. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Sylwia Wojciechowska-Filipek, Zbigniew Ciekanowski - Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Jednostki - organizacji - państwa

Zakres książki obejmuje zagadnienia, z którymi spotyka się praktycznie każdy - osoby prywatne, pracownicy i osoby zarządzające różnymi organizacjami, instytucjami czy państwem. Z jednej strony, książka systematyzuje i wyjaśnia pojęcia związane z wirtualizacją działalności, z drugiej strony - pokazuje, jak Internet wpłynął na funkcjonowanie wszystkich jego użytkowników. Rodzaje i skala zarówno korzyści, jak również zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni różnią się jednak w zależności od użytkownika sieci, dlatego też w opracowaniu autorzy zdecydowali się przeanalizować bezpieczeństwo korzystania z sieci na trzech odmiennych poziomach: jednostki, organizacji oraz państwa.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Anna Nizińska - ABC Florystyki

Długo oczekiwane nowe wydanie najważniejszego podręcznika każdego florysty "ABC Florystyki". Po 11 latach od pierwszego wydania książki i przygotowaliśmy ją właściwie od nowa. Całkowicie zmieniliśmy szatę graficzną, dodaliśmy nowe zdjęcia oraz, co najważniejsze, uaktualniliśmy wiedzę florystyczną. Książka przedstawia nowe trendy wzornictwa wyrobów kwiatowych, dostępność roślin ozdobnych, a także nowe techniki florystyczne.
“ABC Florystyki” to rodzaj florystycznego elementarza dla osób pragnących zawodowo lub amatorsko związać swą działalność z tą dziedziną twórczości. Znajdziesz tu metody postępowania z materiałem roślinnym, zasady kompozycji i doboru barw, materiałoznawstwo roślinne, historię bukieciarstwa oraz podstawy botaniki i fizjologii roślin. Książkę wzbogacają praktyczne wskazówki dotyczące szeroko pojętych aranżacji okolicznościowych.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Krzysztof Dybciak - Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Książka Krzysztofa Dybciaka to opowieść biograficzna o wyjątkowym człowieku Karolu Wojtyle – poecie, dramaturgu… kapłanie, potem biskupie, kardynale, papieżu Janie Pawle II. W recenzji prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek zaznacza, że prof. Dybciak jest najwierniejszym komentatorem dorobku pisarskiego Karola Wojtyły, bo pisze o nim od ponad czterdziestu lat. Zawsze dokonuje samodzielnych ocen i analiz, a o dziełach papieża Polaka pisze bez patosu.
Prezentowana książka jest więc owocem wieloletnich badań, ujętych tym razem w karby tekstu przeznaczonego nie dla badaczy, lecz dla czytelnika zainteresowanego osobą i dziełem papieża Polaka i jego dorobkiem literackim.

Źródło: TaniaKsiazka.pl

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Wojciech Roszkowski - Historia chrześcijaństwa. Świętości, upadki i nawrócenia. Tom 2

W II tomie "Historii chrześcijaństwa" prof. Roszkowskiego znajdziemy między innymi:
- Wpływ reformacji na dzieje świata
- Rewolucję kopernikańską
- Prawdę o Galileuszu
- Wojnę trzydziestoletnią
- Tragiczny stosunek Rewolucji Francuskiej do Kościoła
- Upadek Państwa Kościelnego
- Kryzys modernistyczny i wzrost ateizmu
- Zbrodnie komunizmu i nazizmu
- Koreańską otchłań i pokojową rewolucję na Filipinach
- Współczesne nawrócenia i prawdziwe oświecenie

Źródło: TaniaKsiazka.pl

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Wojciech Roszkowski - Historia chrześcijaństwa. Świętości, upadki i nawrócenia. Tom 1

Autor z zupełnie innej perspektywy spogląda na życie Jezusa i wpływ jego nauczenia na bieg historii. W przekonujący sposób oddziela fakty od mitów.
"Historia chrześcijaństwa. Świętości, upadki i nawrócenia. Tom 1. Od narodzin Jezusa do upadku Konstantynopola" zbiera najważniejsze fakty dotyczące życia ludzi w czasach rozwoju najpopularniejszej religii świata. Próbuje porównać dokumenty historyczne ze świętymi księgami chrześcijan. Na tej podstawie stara się ustalić ostateczną wersję wydarzeń życia Jezusa.
Książka nie skupia się wyłącznie na początkach naszego wieku. Prześladowania chrześcijan trwały latami, a liczne przetasowania polityczne zmieniały znaczenie religii w najważniejszych krajach starożytnego świata. Przekonująco zostało pokazane tworzenie się Stolicy Apostolskiej i życie pierwszych papieży. Burzliwe momenty historii chrześcijaństwa autor rozciąga aż do upadku Konstantynopola.

Źródło: TaniaKsiazka.pl

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Zbigniew Ofiarski - Prawo bankowe

Podręcznik zawiera systemowe ujęcie Prawa bankowego. Autor uwzględnia w nim zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) i pożyczkowych.

W szóstym wydaniu publikacji zaprezentowano regulacje prawne dotyczące:
- zezwolenia na działalność bankową oraz warunków dotyczących tworzenia i funkcjonowania banków,
- udzielania kredytów, gwarancji bankowych, pożyczek oraz poręczeń,
- istoty i zasad funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
- funkcji i struktury organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego,
- celów, zadań i trybu wykonywania nadzoru bankowego.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Tomasz Fiedorowicz, Marek Kietliński, Jarosław Maciejczuk - Białostockie ulice i ich patroni

Książka zawiera informacje o ponad tysiącu ulic i placów w Białymstoku, z odnotowaniem ich wcześniejszych nazw, a także notki o patronach. Prezentuje nazwy ulic na dzień 31 lipca 2018 r.
Publikacja ma charakter popularyzatorski. Zestawienie ulic miasta jest jedynie próbą historycznej rekonstrukcji ze względu na brak możliwości dotarcia do wszystkich dokumentów.
Wydanie książki zostało sfinansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Zdzisław Struzik - Obrona wolności narodu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości 1918-2018

Publikacja autorstwa ks. prof. Zdzisława Struzika prezentuje działalność Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w odniesieniu do wartości wolności. Należy ją rozpatrywać na wielu płaszczyznach, a do najważniejszych możemy zaliczyć: postawę osobistą, wynikającą z patriotyzmu, postawę teologiczną, kościelną (eklezjologiczną) i postawę narodową. Dzięki głębokiej wierze [...] Kardynał Stefan Wyszyński przeszedł przez wiele trudnych doświadczeń [...]. Kardynał przede wszystkim był społecznikiem, oddanym nauczycielem i współtowarzyszem doświadczeń i walki o wolność, którą rozumiał jako wartość podstawową, niezbywalną dla każdego życia ludzkiego.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Ronen Bergman - Powstań i zabij pierwszy. Tajna historia skrytobójczych akcji izraelskich służb specjalnych

Reporterska opowieść wybitnego izraelskiego dziennikarza o jądrze ciemności izraelskich tajnych służb, czyli realizowanym przez nie programie skrytobójstw popełnianych za przyzwoleniem czy wręcz na żądanie polityków. Tytuł książki pochodzi z Talmudu: "jeśli ktoś przychodzi cię zabić, to powstań i zabij go pierwszy". Biorąc pod uwagę fakt, jak wielką rolę w polityce Izraela odgrywają wojsko i tajne służby, można pokusić się o stwierdzenie, że jest to pisana skrytobójstwami dramatyczna historia tego kraju. Przytaczane przez autora fakty mogą zaszokować nawet znawców tematu. Bergman wykonał tytaniczną pracę reporterską, dotarł m.in. do objętych klauzulą poufności dokumentów, przeprowadził setki wywiadów – udało mu się porozmawiać z licznymi agentami Mosadu, Szin Bet oraz prominentnymi politykami, m.in. Szimonem Peresem i Arielem Szaronem. Znakomicie napisana, uczciwa książka, która pozwoli lepiej zrozumieć  niesymetryczny konflikt arabsko-izraelski.

Źródło: Empik

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia

Rozwój nowych technologii powoduje powstawanie nowych zjawisk w mediach, a otoczenie technologiczne i prawne podlega ciągłym i dynamicznym zmianom. Publikacja prezentuje najistotniejsze zagadnienia prawne związane z prasą, radiem, telewizją i Internetem, a także zagrożenia i wyzwania związane z ich funkcjonowaniem w społeczeństwie informacyjnym.

W opracowaniu omówiono m.in. następujące zagadnienia:
 - mowa nienawiści w kontekście wolności wypowiedzi,
 - dezinformacja w przekazie medialnym,
 - reklama internetowa a poszanowanie prywatnej sfery życia człowieka,
 - dane osobowe jako „waluta” za uczestnictwo w mediach społecznościowych,
 - udział mediów w procesach społecznych wpływających na poczucie bezpieczeństwa.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Wielka księga patrioty

Książka jest antologią najpiękniejszych i najpopularniejszych pieśni patriotycznych: wojskowych, harcerskich, szkolnych i religijnych. Wśród nich znajdują się lubiane i często śpiewane przez pokolenia Polaków piosenki, takie jak: Błękitne rozwińmy sztandary, Góralu, czy ci nie żal czy Idzie żołnierz borem, lasem. Do każdego tekstu dołączone są linie melodyczne. Ponadto każda pieśń została opatrzona unikatowym opisem wyjaśniającym genezę utworu lub nawiązującym do historii naszego kraju. [...]
W książce czytelnik odnajdzie wybór poezji patriotycznej. Nie zabrakło tu wzniosłych i nostalgicznych utworów stworzonych przez wieszczów narodowych Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, jak również wierszy odważnych i pełnych tragizmu powstania warszawskiego autorstwa np. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Książka wzbogacona została o przystępny słownik pojęć patriotycznych oraz poczet patriotów polskich, w którym zostały ukazane sylwetki bohaterów narodowych, zarówno tych powszechnie znanych, jak i tych, o których historia rzadziej wspomina. [...]
Publikacja została zilustrowana obrazami i zdjęciami, które nawiązują do najważniejszych i najbardziej wzruszających momentów z dziejów Polski. [...]
Do książki zostały dołączone 2 płyty audio CD pt. Najpiękniejsze pieśni patriotyczne.

Źródło: TaniaKsiazka.pl

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Janusz Siemion - Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny - perła baroku polskiego w Szczuczynie

Publikacja będąca efektem pracy lokalnego badacza historii i dziedzictwa kulturowego Szczuczyna. Dobrze udokumentowana, z właściwym doborem materiałów, metodologii i technik badawczych.
"Dzięki tej monografii uświadamiamy sobie, że świątynia to nie tylko ośrodek kultu religijnego, ale też świadek życia wielu pokoleń [...]. W odtworzonej z pieczołowitością przez Janusza Siemiona mikrohistorii tego miejsca przywołane zostały wydarzenia i uczestniczący w nich ludzie na przestrzeni ponad trzech stuleci. Bogaty materiał ilustracyjny czyni naukową narrację bardziej przystępną."
Fragment recenzji dr hab. Adama Miodowskiego, prof. Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Księga 300-lecia Suwałk

Publikacja wydana z okazji 300-lecia nadania Suwałkom praw miejskich magdeburskich.
Księga podzielona została na siedem części, na które składają się eseje i szkice oraz ilustracje. Ostatnia ósma część ma charakter albumowy. Na szerokich marginesach obok tekstu zamieszczono m.in.: komentarze, biogramy, wypisy źródłowe, ciekawostki i reprodukcje. Całość uzupełniają felietony, tematyczne wkładki i rozkładówki z fotografiami.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Hubert Stojanowski - Koloryt ziemi suwalskiej

Album prezentuje piękno i różnorodność przyrodniczą oraz atrakcyjność turystyczną ziemi suwalskiej. Znalazły się w nim wątki historyczne, kulturowe i geograficzne.
W książce występuje równolegle tekst polski i przekład angielski. Wydawnictwo uzupełniają liczne fotografie prezentujące Suwalszczyznę poprzez pryzmat kolejnych czterech pór roku.
Publikacja powstała na zlecenie Powiatu Suwalskiego.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Suwalskie limeryki latem. 2007-2017

Książka zawiera ponad 200 wierszy napisanych przez 60 osób, które zostały wyróżnione bądź nagrodzone w jedenastu edycjach konkursu „Suwalskie limeryki latem”.
Zadaniem uczestników konkursu było napisanie limeryku nawiązującego do Suwałk i Suwalszczyzny. Od czwartej edycji formuła zaczęła obejmować również wiersze odwołujące się do wskazanego tematu, który każdego roku był inny: Maria Konopnicka, Czesław Miłosz, Julian Tuwim, gwara suwalska, herb Suwałk, Czarna Hańcza, Suwałki Blues Festival.
Książka została wydana dzięki współpracy Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Bibliofil.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

Suwałki. Przewodnik turystyczny

Nowy przewodnik turystyczny po Suwałkach zawiera wiele przydatnych informacji np. o lokalnej infrastrukturze sportoworekreacyjnej. Przedstawia ciekawe miejsca – zarówno te popularne, jak i te prawie nieznane – w mieście i w jego okolicy. Opisuje atrakcje Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W książce zamieszczone zostały również informacje praktyczne - dane teleadresowe miejsc noclegowych i obiektów gastronomicznych oraz kalendarz imprez.
Publikacja ukazała się w 2020 r. nakładem Urzędu Miasta Suwałki.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.

 

Kazuo Ishiguro - Klara i słońce

Klara spędza dnie w oknie, obserwując świat i czekając na przyjaciela. A właściwie: czekając, aby zostać czyjąś przyjaciółką. Ale nie stoi w oknie swojego mieszkania, tylko sklepowej wystawy, gdzie wraz z innymi SP (Sztucznymi Przyjaciółmi) ma nadzieję, że jakieś dziecko wybierze ją na swoją towarzyszkę. Czekając, obserwuje świat – nasz świat, który możemy na nowo zobaczyć jej oczami. Jest w nim piękno, ale też głęboki smutek, jak w całej tej książce o przyjaźni i oddaniu.

„Klara i słońce” to pierwsza powieść napisana przez Kazuo Ishiguro po otrzymaniu nagrody Nobla w 2017 roku. Ten brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia tym razem bierze na warsztat aktualny dziś temat sztucznej inteligencji. Jego główna bohaterka jest robotem, obserwującym nasz świat niejako z zewnątrz. Stara się go zrozumieć, używając logiki, która nie jest jednak pozbawiona uczuć i empatii. Ta wariacja Ishiguro na temat roli maszyn w przyszłości jest równocześnie pocieszająca i niepokojąca.

Recenzja pochodzi z portalu lubimyczytac.pl: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4957715/klara-i-slonce

Helen Phillips - Wizyta

Molly – główna bohaterka „Wizyty” – ma dwójkę małych dzieci: starszą Viv i młodszego Bena. Stara się być wzorową matką, nawet jeżeli musi korzystać z pomocy opiekunki. W końcu do pracy dzieci nie zabierze. Problem zaczyna się, gdy zostaje sama w domu, bo mąż wyjechał służbowo do Argentyny. Pewnego wieczoru słyszy dobiegające z sąsiedniego pokoju odgłosy kroków. Przerażona zaczyna kombinować, jak obronić dzieci, jednak z czasem napadają ją wątpliwości, czy aby na pewno nie jest to złudzenie. Szybko dowiadujemy się, że w mieszkaniu naprawdę jest ktoś jeszcze, a na dodatek ma na głowie maskę jelenia.

 

Recenzja pochodzi z portalu lubimyczytac.pl: https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4954264/wizyta

Marieke Lucas Rijneveld - Niepokój przychodzi o zmierzchu

Książka piękna, a zarazem odpychająca zwłaszcza w okresie dojrzewania dzieci. Głownie w poznawaniu swojej seksualności opisanej przez autorkę w wręcz brutalny sposób.
Autorka napisała historię rodziny, która długo pozostanie w pamięci czytelników.
Piękną, a zarazem odrażającą, zapadającą głęboko w pamięć i nie dająca o sobie zapomnieć.

Nagroda międzynarodowego Bookera 2020.

Jill Lepore - My, naród. Nowa historia Stanów Zjednoczonych

 W świetle ostatnich wydarzeń, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych książka pomaga spojrzeć na nie przez inną perspektywę. To historia obecnych problemów, która nadaje konekst na najważniejsze idee, które kształtowały amerykańską myśl polityczną oraz najważniejsze procesy, które współtworzyły państwowość tego kraju.