Fuwiler Jennifer - Któż jak nie Bóg. Historia nawróconej

Jennifer Fulwiler była szczęśliwa. Bo niby dlaczego miałaby się smucić? Wychowała się w szczęśliwej, ateistycznej rodzinie i nie narzucano jej żadnych wyborów życiowych. Boga nie potrzebowała. Więcej – czuła do niego odrazę. Jednak pewnego dnia, pod wpływem serii niefortunnych dla niej wydarzeń, uznała, że jej życie jest puste. Brakuje w nim przyjaznej siły wyższej... zaczęła poszukiwać Boga na własną rękę – po kryjomu i w tajemnicy przed mężem.

Książka, którą czyta się jak pasjonującą powieść obyczajową, jest studium nawrócenia. To historia młodej kobiety, która postanawia zwrócić się w stronę wiary, nie pod wpływem groźby, strachu, traumy, czy namów, tylko w drodze rozsądnej analizy i obserwacji życiowych doświadczeń. Tego samego dnia , gdy przyszło nawrócenie, otrzymała śmiertelną diagnozę… Czy zawróciło ją to z drogi wiary? W jej wyborach życiowych czytelnik łatwo odnajdzie własne dylematy.