Nesterowicz Piotr - Każdy został człowiekiem

Piotr Nesterowicz jest autorem książki Cudowna, za którą otrzymał Nagrodę Literacką Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, nominację do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz do Literackiej Nagrody Nike.

Tym razem autor stworzył niezwykły reportaż na temat doświadczeń młodych ludzi urodzonych na wsi, których na początku lat pięćdziesiątych porwał urok nowej Polski. To swoista kronika ich sukcesów i porażek związanych ze zdobywaniem wykształcenia i świadomości politycznej. To zapis poszukiwań ich własnego miejsca w nowej socjalistycznej rzeczywistości. To również obraz tworzenia się świadomego klasowo pokolenia ,,okresu błędów i wypaczeń”, pokolenia ,które mozolnie budowało od podstaw nowe powojenne państwo.