Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie

Na tom „Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie” składają się 62 dokumenty, wytworzone między 1 grudnia 1981 r., a 1 lipca 1983 r. Wszystkie, poza jednym, nie były publikowane z pełnym aparatem naukowym, a większość z nich jest prezentowana po raz pierwszy. Niektóre dokumenty były w niewielkim zakresie wykorzystywane bądź opisywane przez historyków. Celem publikacji jest szeroka prezentacja źródeł pisanych, dokumentujących działania rożnych ośrodków władzy w czasie stanu wojennego: PZPR, Wojewódzkiego Komitetu Obrony, Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego oraz Służby Bezpieczeństwa z jednej strony i podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok – z drugiej. Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.