Poczet Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1939–1990

Kim byli ludzie, którzy od wybuchu II wojny światowej aż do 1990 roku tworzyli władze będące dla wielu symbolem niepodległej i wolnej Polski? Na ile mogli realizować swoje marzenia o odzyskaniu suwerennej Ojczyzny? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowsza publikacja Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Biogramy Prezydentów zaprezentowane zostały na tle wydarzeń lat 1939–1990. Jest to niezwykle cenne uzupełnienie życiorysów. Oprócz wykazu Prezydentów zamieszczono w książce również spis premierów wraz z latami, w jakich pełnili tę funkcję, członków Rady Trzech oraz przewodniczących Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. Książkę zaopatrzono w indeks osób oraz wersję angielską prezentowanych artykułów. Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.