"Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna"

Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym.
Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.