"Biotechnologia żywności"

Syntetyczne i kompletne przedstawienie głównych kierunków badań oraz najważniejszych osiągnięć współczesnej biotechnologii żywności.
Biotechnologia żywności jest jedną z najintensywniej rozwijających się dyscyplin naukowych. Przewiduje się, że w XXI wieku będzie miała znaczący wpływ na wiele sfer naszego funkcjonowania, zwłaszcza na zdrowie, jakość i długość życia.
W drugim wydaniu książki w syntetyczny i kompletny sposób przedstawiono główne kierunki badań oraz najważniejsze osiągnięcia współczesnej biotechnologii żywności, m.in.: otrzymywanie i stosowanie biokatalizatorów w przemyśle mleczarskim, spirytusowym, owocowo-warzywnym i mięsnym; zagadnienia związane z technologiami fermentacyjnymi; stosowanie biokatalizy w modyfikacji składu, wartości żywieniowej, właściwości funkcjonalnych i organoleptycznych żywności; problemy związane z biotechnologią ważniejszych surowców, składników żywności oraz zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów.
Podręcznik jest znakomitym źródłem wiedzy dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników związanych z przemysłem spożywczym.
Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.