Dajnowicz M., Siedlecki M. Wróbel W. - "Słownik biograficzny kobiet kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. 1"

W tej książce znajdziemy opis życia i twórczości Nory Ney, Izabeli Branickiej, Hanki Bielickiej czy Marii Konopnickiej. Oprócz sławnych postaci są też mniej znane np. Sofia Casanova - pisarka hiszpańska związana rodzinnie z Drozdowem koło Łomży. Z kolei Jadwiga Klimkiewiczowa związana z życiem społecznym, kulturalnym i politycznym Białegostoku, była jedną z pierwszych radnych miejskich. Wszystkie bohaterki słownika są emancypantkami, dla których równouprawnienie kobiet było czymś ważnym. Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.