Jacek Formański „Psychologia : podręcznik dla szkół medycznych”

Jacek Formański
„Psychologia : podręcznik dla szkół medycznych”
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [2007r.]

                                         

                                        Jest to nowoczesny i długo oczekiwany podręcznik, który odpowiada wymogom stawianym
                                             słuchaczom szkół medycznych przez najnowsze programy nauczania. W podręczniku
                                             przedstawiono wiadomości z psychologii niezbędne do przygotowania słuchacza szkoły
                                             medycznej do zawodu pielęgniarki. Podkreślono również ogromną rolę samokształcenia w
                                             tym zawodzie. Podręcznik jest bogato ilustrowany przykładami zrozumiałymi i
                                             przystępnymi dla odbiorcy. Każdy rozdział kończy zestaw pytań, umożliwiający własną
                                             ocenę poziomu przyswojenia wiedzy oraz osiągnięcie wskazanych we wstępie celów.