Encyklopedia pierwszej pomocy

Badania dowodzą, że pierwsza pomoc udzielona ofierze wypadku ma zasadnicze znaczenie dla jej losów. W przypadku nagłej potrzeby, do czasu przybycia specjalistycznego zespołu ratunkowego, osoby obecne powinny podjąć akcję ratunkową. Dlatego tak ważne jest posiadanie umiejętności właściwego i sprawnego jej przeprowadzenia.
 
Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.