Założenia rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie

Publikacja  prezentuje wyniki badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w latach 2005-2009 i 2012 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na terenie zespołu rezydencjonalno-folwarcznego w Dubnie, gm. Boćki oraz opracowanie ruchomego materiału zabytkowego odkrytego w ich trakcie. W monografii przedstawiono również zarys sytuacji etnokulturowej i politycznej Podlasia w XVI-XVII w., dobra sapieżyńskie (linii kodeńskiej) w XV-XVII w. oraz podsumowanie kwerend historycznych dotyczących dworu i folwarku w Dubnie w XVI-XIX w. a także badań przyrodniczych i nieinwazyjnych. W oparciu o ustalenia archeologiczno-architektoniczne uzupełnione informacjami historycznymi oraz wynikami badan nieinwazyjnych podjęto próbę rekonstrukcji zespołu rezydencjonalnego.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.