Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne

Rok 2011został ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Rokiem Turystyki Rodzinnej. Turystyka jest aktywnością, która daje rodzinie możliwości odpoczynku od codziennych zobowiązań, ułatwia szukanie tego, co wspólne i właściwe dlatego jest jedną z najlepszych form rodzinnego spędzania czasu wolnego.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.