Robert Radzik - Wnutriennicy czyli cena zdrady

Tajni współpracownicy NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa, którzy przenikali w szeregi walczących Żołnierzy Niezłomnych, robili to z różnych powodów: szantażu, oferty zapewnienia spokojnego życia i odstąpienia od represji lub za pieniądze. Ich działalność przyczyniała się do rozbicia, a nawet likwidacji całych oddziałów partyzanckich. Makabryczne historie pokazujące bestialstwo komunistycznego ustroju opisał Robert Radzik, autor zajmujacy się dziejami polskiego podziemia narodowego.