Zygmunt Błażejewicz - W walce z wrogami Rzeczypospolitej. Partyzanckie wspomnienia z Wileńszczyzny i Podlasia

Zygmunt Błażejewicz to dowódca szwadronu, twórca najważniejszych zwycięstw 5 Brygady Wileńskiej w 1945 r. W walkach z grupami operacyjnymi przeciwnika zawsze odnosił sukcesy. Doskonale władał językiem rosyjskim, co okazało się bardzo przydatne podczas działań bojowych prowadzonych przeciw Sowietom. Na emigracji imał się różnych zajęć w różnych krajach, na różnych kontynentach. Do Polski przyjechał dopiero w lecie 1998 r. "W walce z wrogami Rzeczypospolitej" to jego wspomnienia poświęcone białostockiemu okresowi działalności odtworzonej w 1945 r. 5 Brygady Wileńskiej dowodzonej przez majora „Łupaszkę”.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.