Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego została wydana oryginalnie w Tel Awiwie w 1975 roku przez dwie organizacje bielskich Żydów – Ziomkostwo Bielskie w Izraelu oraz United Bielsker Relief w Stanach Zjednoczonych. Jej autorami było ponad sześćdziesięciu dawnych żydowskich mieszkańców Bielska. Polska wersja Księgi pamięci Żydów Bielska Podlaskiego jest pełnym przekładem oryginalnego wydania, uzupełnionym dodatkowo o sześć tekstów. Zostały one napisane na prośbę redaktorów polskiego wydania w ciągu ostatnich kilku lat przez dawnych żydowskich mieszkańców miasta mieszkających w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

Publikacja przedstawia bardzo szerokie spektrum życia społecznego, religijnego, ekonomicznego i kulturalnego miasta, w którym Żydzi czuli się współgospodarzami i które postrzegali jako swój dom. Zaskakująco wiele informacji dotyczy również dziejów Bielska jeszcze przed I wojną światową. Jest to fascynujący obraz dawnego podlaskiego sztetlu. Oddzielne bloki tematyczne dotyczą Zagłady, życia po wojnie oraz przedstawiają sylwetki wybranych bielszczan.

Tekst opatrzono niemal 700 przypisami, bez których wiele informacji i kontekstów pozostałoby niejasnych. Do polskiego wydania Księgi pamięci dołączono słowniczek terminów dotyczących żydowskiej religii, tradycji i kultury, a także krótkie biogramy niemal wszystkich autorów. W końcowej części publikacji znajduje się również lista żydowskich mieszkańców Bielska zamordowanych w czasie wojny.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.