Maria Wójcik - Kobiety - żołnierze 1. i 2. Armii WP. Biografie i wspomnienia

Książka ukazuje dramatyczne losy dziewcząt i kobiet, które przed II wojną światową mieszkały głównie na Kresach Wschodnich Polski. Potem trafiły na Syberię, na Ural, do Kazachstanu... Do Ojczyzny wracały w szeregach Wojska Polskiego. Publikacja powstała we współpracy z Zespołem Kombatantek 1. i 2. Armii WP.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.