Tomasz Śmigielski, Ignacy Śmigielski - Wysokie Mazowieckie 1918 -1939. Kalendarium

Książka o dziejach Wysokiego Mazowieckiego w formie kalendarza: według lat, miesięcy i dni. Publikacja jest pierwszą pracą w województwie podlaskim, która tak szczegółowo opisuje życie małego miasteczka w okresie międzywojennym. Jej autorzy to dwaj pasjonaci lokalnej historii: nauczyciel polonista i inżynier leśnictwa. Materiał do książki gromadzili przez wiele lat. Chcieli przywrócić współczesnym mieszkańcom zbiorową pamięć i tożsamość, a tym samym przyczynić się do integracji lokalnej społeczności. Publikację wzbogacają liczne zdjęcia.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.