Justyna Mazurek - Atlas anatomii

Atlas jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tym, jak działa ludzkie ciało, w tym studentów medycyny i kierunków pokrewnych. W publikacji wyczerpująco omówiono budowę i funkcjonowanie wszystkich elementów anatomii ludzkiego ciała. Każdy dział został zilustrowany bardzo szczegółowymi rysunkami przedstawiającymi zarówno wszystkie części organizmu człowieka, jak i poszczególne narządy oraz układy. Autorka opisuje również procesy, jakie zachodzą w ciele człowieka.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.