Michael Ragosta - Przypadki kliniczne. Kardiologia interwencyjna

Publikacja bardzo szczegółowo omawia wszystkie aspekty kardiologii interwencyjnej, poczynając od rysu historycznego, przez patofizjologię miażdżycy, a na interwencjach wieńcowych z wykorzystaniem najnowszych generacji protez wewnątrznaczyniowych kończąc. Przedstawia strategie zabiegów obejmujące cały zakres interwencji sercowo-naczyniowych. Autor szeroko omawia również występowanie, czynniki ryzyka, rozpoznawanie i leczenie najczęściej występujących powikłań związanych z interwencjami przezskórnymi.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.