Endokrynologia wieku rozwojowego

Pierwszy na rynku podręcznik przygotowany z myślą o lekarzach zdobywających specjalizację z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej opracowany na podstawie najnowszej wiedzy specjalistycznej. Zawiera wiedzę z zakresu podstaw genetyki, chorób gruczołów dokrewnych u dzieci, odrębności obrazu klinicznego, diagnostyki klinicznej i postępowania terapeutycznego oraz rzadkich zespołów ujawniających się w różnych okresach rozwojowych dziecka. W każdym rozdziale książki przedstawione zostały najnowsze osiągnięcia na podstawie aktualnej literatury światowej, w tym także najnowsze wytyczne procedur postępowania omawianych zagadnień. Publikacja jest połączeniem kompletnej i wyczerpującej wiedzy z praktycznym podejściem do trudnych zagadnień diagnostyki i terapii chorób wydzielania dokrewnego.
Podręcznik zgodny jest z wytycznymi kształcenia opisanymi w planach kształcenia specjalistycznego.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.