Krzysztof Leszczyński - Polskie szyfry 1919-1945. Łączność - wywiad wojskowy

Publikacja oparta jest przede wszystkim na źródłach drukiem dotąd niewydanych, dostępnych jedynie w internecie. Wykorzystuje zeznania dowódców i pracowników niemieckiego radiowywiadu. Autor szczegółowo analizuje fragmenty opracowania szefa niemieckiego radiowywiadu gen. Alberta Prauna dotyczące czytania polskich szyfrów i konfrontuje je z dokumentami strony polskiej. Obszernie rozważa problem szyfrów wojskowych we wrześniu 1939 r., rządu emigracyjnego i władz wojskowych w okresie paryskim i londyńskim. Porusza problem kurierów i komunikacji radiowej. Ważną częścią publikacji są bardzo liczne załączniki, w których czytelnik znajdzie przede wszystkim wiele biogramów oficerów, techników i pracowników cywilnych przedwojennego Biura Szyfrów, jak też osób pracujących na rzecz Sztabu Naczelnego Wodza, w łączności AK czy NSZ w okresie II wojny światowej.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.