Piotr Kostrzewa - Ubezpieczenia społeczne w praktyce

W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem interpretacji przepisów prawa prezentowanej przez ZUS i sądy. Poszczególne zagadnienia zostały zilustrowane wieloma przykładami i wzorami wypełnionych formularzy ubezpieczeniowych. Autor uwzględnił najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące takich kwestii jak:
- "ulga na start",
- "mały ZUS" dla przedsiębiorców,
- nowe raporty ZUS RIA i ZUS RPA w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawców,
- ubezpieczenia społeczne doktorantów.
Stan prawny na 15 lutego 2019 roku.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.