Vademecum Inspektora Ochrony Danych

Publikacja przedstawia wskazówki, jak w praktyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanymi praktykami i normami, należy wykonywać obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Vademecum zawiera wiele praktycznych rad dotyczących sposobów na podniesienie jakości systemów ochrony danych osobowych. Autorzy wskazują, na jakie zagadnienia formalnoprawne, organizacyjne i techniczne należy zwrócić szczególną uwagę i jak rozwiązywać pojawiające się problemy. Publikacja została przygotowana celem omówienia przydatnych Inspektorowi zagadnień, aby mógł on wspierać Administratora także wtedy, gdy nie posiada pełnej, ugruntowanej wiedzy i doświadczenia w tej obszernej tematyce, jaką jest całość procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych. W Vademecum omówione zostały zagadnienia organizacyjne, techniczne i prawne, które należy brać pod uwagę, dbając o właściwe stosowanie RODO i przepisów z rozporządzeniem powiązanych.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.