Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845-1891

W tomie zawarto spisy wiernych białostockiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny z lat 1845 - 1891. Są to dwa typy sipisów pierwszy podaje imiona i nazwiska wiernych według gospodarstw domowych numerowanych. Drugi typ spisów to księgi spowiadających się i przystepujacych do komunii świętej.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.