Antonio G. Iturbe - Bibliotekarka z Auschwitz

"Bibliotekarka z Auschwitz" to opowieść o nastolatce, która ryzykowała życiem, aby ocalić magię literatury w piekle Holokaustu. Została oparta na historii Dity Kraus, która z rodzicami trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau transportem z getta w Teresinie. Znaleźli się oni w tak zwanym obozie rodzinnym, w którym działała tajna szkoła, z niewidzialnymi tablicami, zeszytami i lekcjami wypowiadanymi szeptem. Prawdziwe były tam jedynie książki. Dita została ich strażniczką, kładąc na szali własne życie.