Jolanta Itrich-Drabarek - Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Drugie wydanie książki zawiera uzupełnienia i uaktualnienia dotyczące zmian wprowadzonych w polskich służbach mundurowych i umundurowanych po 2015 roku. Autorka omawia zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, a także Służby Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego i straży gminnych/miejskich.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.