Zenon Krajewski - Stawiski. Historia miasta i okolic na tle dziejów Mazowsza do II wojny światowej

Monografia Stawisk, małego miasta położonego na północno-wschodnim skraju Mazowsza od czasów poźnego Średniowiecza aż po Holocaust w okresie II wojny światowej. Dzieje miejscowości ukazano na tle dziejów regionu. W ośmiu rozdziałach autor przedstawił liczne uwarunkowania powstania i rozwoju Stawisk. Publikacja opiera się na  materiałach archiwalnyh oraz na licznych monografiach i syntezach.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.