Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005

Pierwsza naukowa biografia byłego Prezydenta Rzeczypospolitej przygotowana przez grupę badaczy pod kierunkiem Sławomira Cenckiewicza. Część pierwsza tej opowieści, obejmująca lata 1949-2005, prowadzi w stronę bogatej historii rodu Jasiewczów i Kaczyńskich, opisuje losy Jadwigi i Rajmunda Kaczyńskich oraz dzieciństwo, dorastanie i młodość ich synów-bliźniaków: Lecha i Jarosława. I choć jest to przede wszystkim biografia polityczna Lecha Kaczyńskiego, rekonstruująca skrupulatnie kolejne etapy jego aktywności publicznej począwszy od udziału w warszawskim Marcu '68, poprzez udział w trójmiejskim ruchu antykomunistycznym, roli w Wielkim Strajku 1980 r., aktywności w legalnej i podziemnej "Solidarności", internowanie, udział w rozmowach w Magdalence i przy okrągłym stole, aż po działalność parlamentarną, pełnienie funkcji ministra stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, ministra sprawiedliwości i prezydenta Warszawy, to na kartach tej obszernej książki znajdziemy wiele szczegółów dotyczących jego życia prywatnego i rodzinnego, kariery akademickiej i dorobku naukowego. Biografia została oparta na bogatej kwerendzie archiwalnej, relacjach świadków i przekazach rodzinnych. (Gandalf.com.pl)

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.