Tomasz Ciołkowski - Józef Piłsudski. Sfałszowana biografia

Książka oparta jest na krytycznej analizie materiałów źrodłowych dostępnych w bibliotekach do końca 2019 r. Autor stara się odtworzyć wydarzenia z życia Józefa Piłsudskiego i historii Polski, podejmując tematy słabo lub w ogóle nieznane polskiemu społeczeństwu. "Z tej pracy jednoznacznie wynika, że biografia Piłsudskiego została sfałszowana w czasie jego dyktatury. Badając źródła i materiały źródłowe oraz konfrontując je z oficjalną propagandą, wmawianą nam w III RP zdecydowanie stwierdzam, że wizerunek propagandowy Józefa Piłsudskiego diametralnie odbiega od rzeczywistości wynikającej z materiałów źródłowych." (Tomasz Ciołkowski)

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.