Krzysztof Szujecki - Sportsmenki. Pierwsze polskie olimpijki, medalistki, rekordzistki

Pierwsze polskie sportsmenki nie miały lekkiego startu. Narażone na złośliwe komentarze konserwatywnego społeczeństwa powoli wdzierały się na szczyt, a kobiecy sport, mimo wielu przeszkód natury społecznej i obyczajowej, rozwijał się i przenikał do świadomości mas. Autor przybliża biografie 13 wyjątkowych kobiet o silnym charakterze, które potrafiły konsekwentnie zmierzać do celu, także pod prąd i wbrew otoczeniu. Przy doborze bohaterek decydującym kryterium były ich osiągnięcia sportowe, popularność i społeczny zasięg uprawianych przez nie dyscyplin. Książka Krzysztofa Szujeckiego to opowieść o determinacji, pasji, walce ze stereotypami i własnymi słabościami.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.