Adam Czesław Dobroński, Piotr Sobieszczak - Powiat wysokomazowiecki w świetle doniesień prasowych w latach 1866-1939

Książka próbuje odtworzyć życie codzienne mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w latach 1866-1939. Teksty wykorzystane w publikacji pochodzą ze wzmianek i artykułów opublikowanych w polskiej prasie. Zamieszczane w czasopismach wiadomości miały charakter zarówno publiczny, jak i prywatny. Wyłania się z nich obraz miejscowości, mniej lub bardziej ważnych wydarzeń oraz charakterystyka mieszkańców, ich zachowań, mentalności, zainteresowań i sposobu wypowiadania się. Książkę wzbogacają liczne fotografie z epoki i wycinki z przedwojennej prasy.
Wydawnictwo zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.