Monika Brzozowska-Pasieka, Kazimier Pawlik - Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie zagadnienia związanego z uprawnieniami i obowiązkami instytucji kultury z perspektywy przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej. Autorzy szczególny nacisk położyli na udostępnienie informacji publicznej na wniosek. Liczne przykłady konkretnych informacji publicznych, obrazują różnorodność omawianego zagadnienia. Dopełnieniem całej publikacji są wzory dokumentów, wśród których znajdują się m.in. wzory decyzji odmawiających udostępnienia czy odpowiedzi instytucji kultury na skargę osoby wnioskującej o udostępnienie informacji. Całość publikacji oparta jest na kluczowym orzecznictwie sądów administracyjnych i powszechnych dotyczących udostępniania informacji w powyższym zakresie.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.