Astronomia ogólna

"Astronomia ogólna" to kompleksowe wprowadzenie do astronomii klasycznej, współczesnej astrofizyki i kosmologii. Książka prezentuje najważniejsze koncepcje astronomiczne oraz leżące u ich podstaw zasady fizyczne. Oprócz rozważań teoretycznych, znajdują się w niej także zadania wraz z rozwiązaniami oraz tabele zawierające najważniejsze, zbiorcze dane z zakresu astronomii i fizyki. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów pierwszych lat kierunków astronomia i fizyka, jak i dla pasjonatów wiedzy astronomicznej.
Autorami książki są znani fińscy astronomowie, profesorowie uniwersyteccy, wielokrotnie nagradzani przez środowisko astronomiczne.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.