Jill Lepore - My, naród. Nowa historia Stanów Zjednoczonych

 W świetle ostatnich wydarzeń, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych książka pomaga spojrzeć na nie przez inną perspektywę. To historia obecnych problemów, która nadaje konekst na najważniejsze idee, które kształtowały amerykańską myśl polityczną oraz najważniejsze procesy, które współtworzyły państwowość tego kraju.