Hubert Stojanowski - Koloryt ziemi suwalskiej

Album prezentuje piękno i różnorodność przyrodniczą oraz atrakcyjność turystyczną ziemi suwalskiej. Znalazły się w nim wątki historyczne, kulturowe i geograficzne.
W książce występuje równolegle tekst polski i przekład angielski. Wydawnictwo uzupełniają liczne fotografie prezentujące Suwalszczyznę poprzez pryzmat kolejnych czterech pór roku.
Publikacja powstała na zlecenie Powiatu Suwalskiego.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.